Tot nu toe was het presentatieprogramma van Microsoft vrij gebleven van vreemde smetten: andere onderdelen van Office 97, zoals MS Word en MS Excel, zijn al herhaaldelijk het doelwit geweest van schadelijke virussen. Volgens berichten uit Duitsland is het virus, dat luistert naar de naam P97M/Attach.A, ongevaarlijk. Het tast alleen bestanden aan die worden opgeslagen in de map C:\My Documents – de map waarin de Engelstalige versie van Windows standaard documenten bewaart. P97M/Attach.A is een macro-virus, dat 27 tekens viruscode toevoegt aan het begin van bestaande macro-bestanden. In besmette files komt de tekst `PPT.Attch v0.1/Internal' voor. Verder probeert het virus alle Powerpoint-bestanden te infecteren: deze ingreep leidt tot lang gerommel op de harde schijf en is dus één van de voortekenen dat P97M/Attach.A aktief is. Bij de bekende anti-virusproducenten, zoals AntiViral Toolkit Pro en Symantec, was vanochtend nog geen informatie over de nieuwe kwelgeest te vinden.[ Ook Computer!Totaal besteedt aandacht aan het nieuwe virus. ]