Natuurlijk is er ook nog een klein derde kamp, waarin je de mensen aantreft die cloud computing zien zoals je naar cloud computing zou moeten kijken, namelijk als een architectuurmodel dat mogelijkheden biedt voor grotere efficiëntie en lagere kosten. Maar de twee andere kampen zijn veruit het meest luidruchtig. Ironisch genoeg komen uit beide kampen geluiden die schadelijk zijn voor de waarde die cloud computing kan leveren. Het zou zelfs zo ver kunnen komen dat cloud computing om zeep wordt geholpen door dit soort praat:

* Overdreven gezwets over tijdelijke onbereikbaarheid bij Google Gmail

* De “alles in de cloud” club

* De “blijf weg bij de cloud” club

* De cloud-leveranciers zelf

De Gmail hype

Het probleem met storingen bij Google Gmail, zoals die van afgelopen week, is niet zo zeer de storing zelf als wel dat iedere wijsneus met een blog-account het einde van cloud computing begint te verkondigen omdat Gmail een paar uur niet bereikbaar was. Laten we duidelijk zijn: email-systemen vertonen wel eens storingen, of ze nou intern of in de cloud worden gehost, en als je denkt dat je ooit 100% uptime gaat krijgen, dan mag je wel eens wakker worden in de echte wereld. Op dit moment is de uptime van Gmail nog steeds een stuk beter dan dat van de meeste zakelijke emailsystemen. Bovendien is Gmail gratis, terwijl enterprise mailsystemen honderdduizenden euro’s kosten aan software, hardware en salarissen van de mensen die het moeten onderhouden.

De “alles in de cloud” club

Deze groep gelooft dat alle applicaties en alle gegevens thuishoren in de cloud. Leden van deze club beschouwen enterprise architectuur als een kans om alles waar ze de hand op kunnen leggen de cloud in te drukken, zonder zich af te vragen of de applicaties, en dus de business, daar wel mee gediend zijn. Dan heb je het gewoonlijk over de “manage by magazine” types die iedere trend omarmen als de enige juiste manier om op dat specifieke moment met IT om te gaan. Dat resulteert onvermijdelijk in mislukte cloud-projecten, en niet omdat de cloud zelf fout was, maar omdat het werd gebruikt voor de verkeerde toepassingen. Als dit soort managers vervolgens vriendelijk wordt verzocht op te stappen, komt dat niet omdat ze gefaald hebben, maar omdat ze ‘hun tijd te ver vooruit waren’. Bij de volgende hype duiken deze ‘visionairs’ onvermijdelijk weer op bij een volgend onschuldig slachtoffer dat bang is de boot te missen.

De “blijf weg bij de cloud” club

Deze mensen geloven dat cloud computing geen beveiliging of privacy kent, en daarom is het volgens hen misdadig cloud computing ook maar te overwegen. Gewoonlijk hebben deze figuren een heleboel beveiligingsproblemen met hun bestaande systemen, en in veel gevallen zouden ze heel goed cloud computing systemen kunnen gebruiken waarmee ze waarschijnlijk zelfs veiliger zouden zijn, als ze maar bereid zouden zijn gebruik te maken van IT waar ze niet de volledige controle over hebben. Als puntje bij paaltje komt is dat namelijk waar de schoen meestal wringt: deze mensen willen alle controle en alle macht in eigen hand houden.

De cloud-leveranciers

Cloud computing leveranciers doen zelf het hele verschijnsel cloud computing meer kwaad dan goed. Hoewel veel SaaS- en infrastructuurleveranciers verstand hebben van infrastructuurdiensten en wellicht ook van via het web geleverde toepassingen, hebben ze weinig kaas gegeten van wat in de praktijk de beste manier is om hun on-demand IT-producten te gebruiken in de context van een enterprise architectuurstrategie. Als je een hamer hebt, ziet alles eruit als een spijker, en dus zijn ze niet geneigd hun klanten op de juiste manier te begeleiden om de technologie verstandig in te zetten. Die kortzichtigheid leidt ertoe dat er aardig wat cloud computing projecten jammerlijk mislukken. Goede cloud computing leveranciers benaderen een onderneming met het hart van een architect of een leraar, waarbij ze het bedrijf begeleiden en er voor zorgen dat hun on-demand diensten op de juiste manier samenvallen met de bestaande IT. Dat betekent dat ze hun klanten soms moeten vertellen dat hun cloud-product geen goede oplossing is voor een specifieke use case. Dat is natuurlijk moeilijk, maar ik geloof er heilig in dat je dan op de lange termijn betere zaken zult doen.

Bron: Techworld