Het publiceren van informatie op het World Wide Web is niet zonder risico's, zo heeft het Amerikaanse ministerie van volkshuisvesting tot zijn schande moeten leren. The Department of Housing and Urban Development – HUD – dacht eerder dit jaar de belastingbetaler een gunst te bewijzen door op zijn website een lijst te publiceren van 100.000 mensen die recht hebben op een korting op hun hypotheek. Het gaat hier om dertig procent van de 300.000 Amerikanen die een lening bij de overheid hebben afgesloten voor de aankoop van een huis en die deze hypotheek binnen zeven jaar hebben afgelost. Zij krijgen een deel van hun geld terug. De HUD beschikt echter niet over de juiste adresgegevens van alle mensen die voor deze regeling in aanmerking komen. In totaal heeft het ministerie 140 miljoen gulden te verdelen. Zodra de lijst van de 100.000 gelukkigen werd gepubliceerd, werden huizenbezitters in het hele land telefonisch benaderd met de vraag of ze wellicht hun geld al hadden teruggekregen. Zo niet, dan konden ze de zaak overlaten aan een `bemiddelaar' – tegen een hoog tarief, soms dertig procent van het bedrag waarop de hypotheeknemers recht hebben. Volgens het ministerie zijn op het Internet meer dan 330 van zulke `HUD-tracers' ontmaskerd. Strikt legaal doen deze slimmeriken niets verkeerd, maar een groot aantal maakt zich schuldig aan oplichting door te zeggen dat ze in dienst opereren van de regering of huizenbezitters wijs maken dat ze naar hun geld kunnen fluiten, tenzij ze de bemiddelaar betalen. Inmiddels hebben vijf premiejagers via e-mail het bevel gekregen hun aktiviteiten te staken. Ook op zijn homepage waarschuwt het ministerie nu voor de praktijken van de bemiddelaars.