Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken wil dat Pretium duidelijker communiceert met zijn abonnees. Dat schrijft hij in een antwoord (pdf) op Kamervragen van Aasted-Madsen-van Stiphout (CDA) over een dubieuze brief van de provider.

Wie zwijgt, stemt toe

Pretium Telecom stuurde abonnees een aanbiedingsbrief waarin werd vermeld dat zij 's avonds en in het weekend gratis konden bellen. Daarvoor hoefden ze niets te doen. Maar wie inderdaad niet reageerde, zat wel automatisch vast aan een nieuw jaarcontract.

"Met andere woorden, wie zwijgt, stemt toe", schrijft Heemskerk, die ernstig betwijfeld of deze methode wel volgens de regels is. "In de brief wordt een opt-out mogelijkheid aan de consument geboden. Dit voldoet echter niet aan de vereiste van artikel 7.2. Telecommunicatiewet."

Het definitieve oordeel of hier van misleidende praktijk sprake is, laat de staatssecretaris over aan OPTA en de Consumentenautoriteit, maar dat de brief onduidelijk is staat voor de bewindsman vast.

Niet transparant

"In het onderhavige geval is het voor de consument niet duidelijk of het hier gaat om de wijziging van de voorwaarden van een bestaand contract of om een geheel nieuw contract. Bovendien kan de consument uit de brief niet opmaken of er een nieuwe looptijd aanvangt of dat hij zijn huidige contractsduur behoudt. […] Ik ben daarom van mening dat het goed zou zijn als Pretium in het vervolg in haar brieven aan haar klanten deze informatie op transparante wijze opneemt", eindigt Heemskerk.

EZ heeft de zaak 'onder de aandacht gebracht' van de toezichthouders OPTA en de Consumentenautoriteit. Pretium Telecom was niet direct bereikbaar voor commentaar op de kwestie.

Boetes

De telecomprovider is meermaals in opspraak geraakt vanwege dubieuze reclamecampagnes en misleidende klantenwerving. Eerder dit jaar kreeg het concern boetes van respectievelijk 87.000 en 35.000 euro opgelegd.

Onlangs verloor het een kort geding, waarbij de rechter verbood dat Pretium de naam van OPTA nog mag gebruiken om potentiële klanten over de streep te trekken.