Dit blijkt uit de nieuwe plannen van het kabinet die dinsdag (Prinsjesdag) worden gepresenteerd en ook dit jaar inmiddels via mail en internet zijn uitgelekt. Het ministerie van Economische Zaken blijkt, samen met andere departementen, in te zetten op een heuse `ict-agenda'. Deze agenda moet ervoor zorgen dat er diverse ict-coalities worden gesloten. De samenwerkingsverbanden moeten er op hun beurt weer voor zorgen dat ict beter en slimmer wordt gebruikt om maatschappelijke problemen op te lossen. Volgens ict-belangenclub EPN constateert het kabinet terecht dat er `grote maatschappelijke problemen' zijn op gebieden als zorg, onderwijs, veiligheid en verkeer. "Juist bij deze problemen zijn innovatieve diensten met behulp van ict gewenst", aldus EPN. Hoewel het nieuwe kabinet in de begrotingsplannen voor 2004 aandacht besteedt aan het gebruik van ict, gaan de plannen voor EPN niet ver genoeg. EPN pleit nu voor concrete acties, zoals een 100 Mbps-internetverbinding voor alle scholen, overheidsorganen en zorginstellingen. Volgens het `Platform voor de Informatiesamenleving' kan het kabinet zonder Europese regels te schenden deze verbinding realiseren.