De reorganisatie komt bovenop de 250 ontslagen die het bedrijf al eerder aangekondigde. Hiermee wil men in dit en in het komende jaar 64 miljoen euro besparen, waarvan naar verwachting 44 miljoen euro dit jaar. De reorganisatie kost Océ in 2009 naar verwachting 45 miljoen euro. Inclusief de ingrepen die in 2008 al werden doorgevoerd, streeft het bedrijf dit jaar naar een totale kostenreductie van 124 miljoen euro.

Ook is bekend geworden dat Océ nieuwe afspraken heeft gemaakt met de banken over haar lopende leningen. De wijzigingen gaan per direct in en geven Océ de financiële ruimte om (verder) te reorganiseren.

Bedrijfsresultaat

Tot ultimo mei moet de verhouding tussen bedrijfsresultaat (ebitda) en schuld onder de 3,25 blijven. Daarna mag deze oplopen tot 3,5, maar per maart volgend jaar moet die ratio weer zijn teruggebracht tot maximaal 3,25. Per juni volgend jaar is de maximaal afgesproken ratio 3.

De aanpassing houdt tevens in dat Océ de reorganisatiekosten met terugwerkende kracht tot 1 maart 2008 buiten beschouwing mag laten voor de berekening van de verhouding tussen bedrijfsresultaat en schuld, voorzover deze per kwartaal hoger zijn dan 2,5 miljoen euro. Eventuele winsten op het afstoten van onderdelen moeten worden gebruikt om de schuld te verlagen. Door de aanpassing kan Océ over 2009 en 2010 dividend uitkeren als de ratio onder de 2,5 ligt.

Bron: Channelworld.nl