Sinds de lancering van de digitale brievenbus kampt Privver met hooggespannen verwachtingen die niet worden waargemaakt. Essentieel voor een dergelijke dienst is de deelname van zoveel mogelijk bedrijven, zodat het voor consumenten aantrekkelijk wordt om mee te doen. Bij de start twee jaar geleden waren er vijf deelnemende partijen: KPN, Nuon, Casema, SNS en VGZ. Nu zijn dat er nog altijd niet meer dan vijftien, waarvan een aantal (zoals de gemeente Eindhoven, Greenpeace en Leger des Heils) niets anders doet dan een nieuwsbrief versturen via Privver. Nuon heeft nu besloten af te haken als deelnemende organisatie. Het was een van de weinige bedrijven die een zinvolle dienst leverden met de mogelijkheid om via internet nota's te betalen. In een mededeling aan zijn klanten zegt Privver `niet op de hoogte te zijn van de reden van het besluit'.

Eigen website

Vreemd genoeg zijn de gebruikers van Privver hiervan wél op de hoogte. Dezelfde dag dat zij post van Privver ontvangen, krijgen ze namelijk een mededeling van Nuon. Het energiebedrijf geeft hierin duidelijk de reden voor het besluit met Privver te stoppen: "Wij hebben ervoor gekozen het contact met onze klanten via internet zo veel mogelijk via de eigen website te laten plaatsvinden." Nuon is zelf echter nog niet zover dat klanten hun rekeningen via de site kunnen betalen. Privver-gebruikers moeten nu op zoek naar een andere betaalmethode: een ouderwets overschrijvingsformulier of met behulp van elektronisch bankieren. Nuon onderzoekt naar eigen zeggen nog op welke manieren de klant in de nabije toekomst gepersonaliseerde nota's via de Nuon-site kan raadplegen. Het aantal klanten bedraagt volgens Privver 130.000, veel minder dan oorspronkelijk geraamd.