Dat blijkt uit de eerste versie van een nieuw onderzoek van Pro Active International, de 'Industry User Monitor Mobile Internet Access'. Negen van de tien internetters heeft een mobiele telefoon, bijna eenderde gebruikt een laptopcomputer en 14 procent bezit een elektronische organizer. Slechts 4 procent van de Nederlandse internetgebruikers maakt op dit moment gebruik van WAP, het protocol voor internetdiensten op de mobiele telefoon. Ter vergelijking: 60 procent maakt gebruik van sms, waarbij nog eens 10 procent ook informatiediensten via sms raadpleegt. Van de ondervraagden zegt 14 procent binnen een jaar te willen gaan wappen. Nog eens 28 procent zegt uiteindelijk wel gebruik te willen gaan maken van WAP, maar nog niet in het komende jaar. Van de Nederlandse internetpopulatie weet 30 procent nog niet wat WAP betekent. Verder zijn de gebruiksmogelijkheden van de dienst volgens Pro Active 'in het algemeen nog relatief onbekend'. Voor de vier procent van de internetters die wel wapt is gemak de belangrijkste reden om de toepassing te gebruiken. Een andere aangedragen reden van de gebruikers is dat zij alvast vertrouwd willen raken met mobiele diensten. Snelheid, gebruiksgemak en het bereik (toegankelijkheid vanaf elke locatie) zijn de belangrijkste criteria waaraan een WAP-dienst moet voldoen. Nieuws, verkeersinformatie en het reserveren van evenementen zijn de voornaamste zaken waarvoor mensen met een WAP-telefoon de toepassing privé gebruiken, aldus Pro Active. Van de internetgebruikers die nog geen WAP gebruiken, noemt 46 procent onbekendheid met het protocol als reden. Een andere reden (51 procent) is dat hun toestel WAP nog niet ondersteunt. Volgens Pro Active is dit een 'tijdelijke reden'. Nieuwe telefoons worden veelal wel met WAP worden uitgerust.