Nog steeds zijn er significante verschillen in internetgebruik per bevolkingsgroep. Dit blijkt uit de telefonische resutltaten van de Pan Europese Internet Monitor van Pro Active. Het grootste verschil is te zien bij inkomensgroepen. In de hogere inkomenscategorie is in de afgelopen 14 dagen 46 procent online geweest. Meer dan 18 procent van deze groep geeft aan ooit een online aankoop gedaan te hebben. Dit staat scherp in contrast met de respondenten uit de lagere inkomenscategorie. Slechts tien procent is hier online geweest in de afgelopen 14 dagen en slechts 3,3 procent heeft ooit iets online gekocht. Het aantal vrouwelijke surfers neemt toe; momenteel is zo'n 36 procent van alle Europese internetters van het vrouwelijk geslacht. De grootste groep actieve internetters is die van 25-44 jarigen. De groep 55 plus loopt duidelijk achter. Hoe jonger de groep, hoe kleiner de kloof tussen hogere en lagere inkomens, stelt Pro Active verder. Binnen de politiek zijn steeds meer geluiden te horen de digitale kloof te dichten. Zo pleitte Wim Kok onlangs in Londen voor lagere internetkosten. Internet moet voor een ieder betaalbaar worden, zo zei hij. De telefoonkosten zouden daarom omlaag moeten. Tot concrete voorstellen kwam de premier evenwel niet. Thom de Graaf van D66 heeft deze week tijdens een partijconferentie voorgesteld 1 miljard gulden vrij te maken voor de mogelijkheid privé- PC's fiscaal gedeeltelijk af te trekken. Lagere inkomensgroepen moeten zo kunnen invoegen op de digitale snelweg. Ook in de Verenigde Staten zijn plannen gelanceerd om lagere inkomensgroepen aan het internetten te krijgen. President Clinton heeft hiervoor 17 miljoen dollar vrijgemaakt. De aandacht gaat vooral uit naar de Indianen, van wie slechts 22 procent de beschikking heeft over een telefoonaansluiting.Eerdere relevante berichten: Nederlands internetgebruik hoog in middenmoot (30 maart 2000) Multiscope: belangstelling voor e-commerce groeit (04 februari 2000) Bijna helft van internet-newbies is vrouw (25 januari 2000)