In de VS bestaat naar schatting zo'n 30 procent van alle mail uit spam. In Engeland zou dat momenteel `slechts' 15 procent zijn. Dit blijkt uit onderzoek van MessageLabs, maker van antivirus- én antispamsoftware. Het bedrijf doet vaker onderzoek naar de vervelende kanten van spam. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat Britse werknemers ongeveer 10 procent van hun tijd kwijt zijn aan het bekijken en verwerken van spam. Eenderde van de ondervraagde Engelse it-managers beschouwt spam nu al als probleem, terwijl driekwart het hart vasthoudt voor de nabije toekomst. In een eerder onderzoek van MessageLabs bleek overigens dat 28 procent van alle e-mail die Britse werknemers op hun werkadres krijgen porno, virussen of spam bevatten. Dat dat percentage nu beduidend lager is, ligt aan het feit dat in het laatste onderzoek virussen niet als spam worden beschouwd. Over de definitie van spam is nog altijd geen consensus bereikt. Volgens MessageLabs is het ontbreken van een duidelijke definitie een van de oorzaken voor het falen van de meeste software die spam te lijf moet gaan. Uiteraard is het nieuwe pakket van MessageLabs – genaamd SkyScan – de uitzondering op de regel. Het onderzoek werd verricht onder 160 Britse en 200 Amerikaanse it-managers.