Liefhebbers van spectaculaire rechtzaken hebben een teleurstelling weg te slikken: de zaak tegen Intel die vandaag zou beginnen (zie snipper van 8 maart), is op het laatste moment afgeblazen. Details van de voorlopige schikking tussen de chipfabrikant en de Federal Trade Commission (FTC) zijn nog niet bekend, maar het lijkt erop dat Intel heeft ingestemd met een relatief milde straf.

Intel reageerde namelijk opgetogen over het bereikte akkoord, dat het afgelopen weekend werd bereikt. Waarschijnlijk moet Intel afstand doen van haar intellectuele eigendom van bepaalde patenten. Het zou er in de zaak om gaan of Intel misbruik heeft gemaakt van haar monopolie. PC-makers als Compaq en Intergraph zouden zijn gedwongen om bij Intel te winkelen op straffe van het niet vrijgeven van informatie over toekomstige processors. Dit ontkende de machtige chipmaker overigens niet.

Volgens analisten zal Intel niet zomaar afstand doen van haar intellectuele eigendommen. Het is de verwachting dat het Intel vrij blijft staan om samenwerking met sommige concurrenten te weigeren. Dit zal dan echter wel onder strenge voorwaarden geregeld worden door de FTC, dat moet schipperen tussen de wetgeving omtrent intellectueel eigendom en antitrustwetten.

Kenners denken dat Intel uiteindelijk toch een stuk sterker in de zaak stond dan de FTC en dat de aanklagers daarom hebben aangestuurd op een schikking. Uit het onafhankelijke kamp waren minder opgetogen geluiden te horen. Men had wel eens willen zien wat er uit een dergelijke lastige zaak zou rollen en wat de rechter zou laten prevaleren: het recht op intellectueel eigendom of het gevaar van een monopolie. Nu wordt het van beiden iets. De aandeelhouders van Intel kan dit nochtans weinig schelen: de aandelen schoten na de bekendmaking van het nieuws omhoog met 5 dollar.

Intergraph, een van de drie fabrikanten die leden onder de praktijken van Intel, laat het hoofd niet hangen. De hardwarefabrikant verklaart dat het een eigen antitrust-zaak tegen Intel doorzet.