“Een heffing op apparaten is niks nieuws” schreef Wisso Wissing, directeur van stichting Norma, vorige week. Dat klopt, maar dat is ook juist het probleem! Het is een antiek systeem uit de vorige eeuw dat in de markt van vandaag niet meer werkt.

Het is aangetoond dat op basis van officiële Eurostat gegevens dat er een ontduiking van een dikke 80% plaatsvindt van de heffing op blanco dragers. Stichting Thuiskopie (die voor Norma de inning van vergoedingen moet regelen) blijkt niet in staat om alle partijen te laten betalen bij het op de markt brengen van blanco dragers.

De fatsoenlijke bedrijven dragen de geïnde heffing keurig af, maar er zijn heel veel bedrijven die ontwijkgedrag vertonen. Voor onbespeelde beeld- en geluidsdragers is het lek nu al veel meer dan 100 miljoen euro.

Dergelijke problemen doen zich in dezelfde mate voor in andere landen, óók bij heffingen op hardware. Nieuwe heffingen vergroten de chaos alleen maar en benadelen de fatsoenlijke bedrijven in ernstige mate. Het zijn wel juist deze bedrijven die voor steeds nieuwe producten moeten zorgen. Indien er geen droog brood meer in te verdienen valt stopt deze innovatie.

Op 1 januari 2000 is de zeer kostbare incasso van het kijk- en luistergeld afgeschaft. Publieke omroepen worden sindsdien vergoed uit de algemene middelen. Dat sluit ook aan bij de constatering dat vrijwel ieder huishouden beschikte over minstens één radio of tv.

Dergelijke overwegingen moeten ook een rol spelen bij de oplossing voor het probleem met de thuiskopievergoedingen. Betaal de inkomstenderving – voor zover daarvan al sprake zou moeten zijn(!) - van de creatieve geesten uit de algemene middelen. Dit wordt bijvoorbeeld ook in Noorwegen gedaan.

Overigens zijn er in de huidige tijd legio businessmodellen beschikbaar, die een lui achterover hangen door rechthebbenden in afwachting van uitbetaling door Stichting Thuiskopie eigenlijk als onacceptabele houding neerzetten.

André Habets is directeur van de vereniging van producenten van consumenten elektronica in Nederland (FIAR CE).