De bestaande proef in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd wordt voortgezet, zo zegt Nuon-woordvoerder Bart Sikking. Deze proef ging eind vorig jaar van start en zou in eerste instantie in februari van dit jaar moeten zijn afgesloten. Het ziet er echter niet naar uit dat het energiebedrijf binnenkort uitgeëxperimenteerd is.

Rijkerswoerd is namelijk door Nuon gebombardeerd als 'semi-permanente proeftuin'. Aan de 'Digistroom'-proef doen 180 huishoudens mee, die volgens Sikking zeer tevreden zijn. Bij powerline communication – zoals de techniek wordt genoemd – wordt internet aangeboden via het laagspanningsnet dat de woningen binnenkomt.

Hierbij worden de internet-signalen door speciale apparatuur gescheiden van de stroom. Naast de beschikbare bandbreedte zien de testpersonen de beschikbaarheid in het hele huis (zonder zelf een netwerk te hoeven aanleggen) als grootste voordeel.

Commercieel

Maar de stap naar een grootscheepse, commerciële lancering is volgens Nuon nog veel te groot. "Er moet nog heel wat water door de Rijn stromen", zo zegt woordvoerder Sikking. "De techniek werkt in principe, maar onze kennis en ervaring ermee is nog te beperkt."

Sikking geeft toe dat alles wat langzamer gaat dan eerder werd verwacht. Hij wil de proef echter niet als mislukt beschouwen: "We hebben heel veel ervaring opgedaan. Dat dingen anders lopen dan je van tevoren hoopt, is logisch. Daar is het nu net een proef voor."

Problemen

Een van de problemen waar Nuon tegenaan loopt, is de storingsgevoeligheid van de technologie. Nuon heeft bij zijn experiment ontheffing gekregen van de Rijksdienst voor Radioverkeer. Volgens metingen van deze dienst zijn de signalen nog altijd te sterk, waardoor radiosignalen kunnen worden gestoord.

Verder worstelt Nuon nog met de plaats waar de versterkers moeten worden neergezet. Tot slot wil het energiebedrijf nieuwe apparatuur gaan testen. De techniek voor kasten, modems en versterkers ontwikkelt zich namelijk volgens Sikking razendsnel. De 180 testpersonen zullen dan ook de komende tijd andere apparatuur geïnstalleerd krijgen.

Nederland is niet het enige land waar geëxperimenteerd wordt met powerline communications. Ook in landen als Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje zijn testen gaande, die overigens een stuk grootschaliger zijn dan bij ons.

De doelstelling van Nuon is nog altijd de dienst voor al zijn miljoenen abonnees beschikbaar te maken. Ook wat de prijsstelling betreft is niets veranderd: maximaal even duur als kabel en adsl. Het bedrijf durft echter geen nieuwe termijn meer te noemen wanneer de proeven moeten zijn afgerond.

Voor meer achtergrondinformatie over de technologie: zie het WebWereld-dossier over powerline communications.