Volgens Harald Welte maken diverse bedrijven gebruik van Linux in hun producten die vervolgens niet worden uitgebracht onder de General Public License (GPL). Dit is een licentie voor vrije software die door iedereen verspreid mag worden. Voorwaarde van de GPL-licentie is onder meer dat de softwarecode voor iedereen toegankelijk moet zijn en door iedereen aangepast moet kunnen worden. Vooral fabrikanten van netwerkapparatuur zich volgens Welte schuldig aan deze vorm van schending van licenties, zo schrijft CNet. Welte heeft op de Cebit dertien bedrijven aangesproken op dit punt. Het gaat daarbij in ieder geval om Motorola en Acer. Motorola heeft een mobiele telefoon die draait op Linux. Acer heeft twee draadloze netwerkproducten waarbij de regels overtreden zouden worden.