Volgens de marktonderzoeker heeft een gemiddeld land al snel 160 verschillende afdelingen, wat de voortgang van de digitale overheid niet bepaald ten goede komt. Volgens Gartner mislukken veel e-government projecten doordat overheden de verschillen tussen pogingen, programma's en projecten niet snappen. Goed management is hierdoor ook niet mogelijk, zo stelt de marktonderzoeker. "De vele overheidsniveaus, elk met hun eigen wetten, codes en voorschriften, zorgen voor grote en dus riskante e-government probeersels die te veel hooi op de vork nemen", aldus Judith Carr, vice-president bij Gartner. "Het is belangrijk dat overheden een nieuwe generatie managers klaarstoomt om deze complexe, dure en riskante initiatieven het hoofd te kunnen bieden." Volgens de marktonderzoeker moeten overheden eerst de verschillen tussen pogingen, programma's en projecten snappen. Pas dan kan er iets zinnigs worden gezegd over de verwachtingen van een initiatief. Volgens Gartner hebben dergelijke projecten bij overheden altijd meer voeten in aarde dan bij een bedrijf. Zo heeft de overheid bijvoorbeeld te maken met complexe structuren en geld uit meerdere potjes. Accenture concludeerde onlangs al dat de Nederlandse overheid ver achter blijft wat betreft de interactie met de burgers. Volgens het adviesbureau kan Nederland nog het nodige verbeteren op het gebied van customer relationship management.