De problemen werden veroorzaakt door fouten in de software of door menselijke fouten. Zo lag begin maart het treinverkeer rond Amsterdam Centraal plat door een computerstoring bij Prorail. Ook zijn er in het verleden problemen geweest rondom Utrecht en Rotterdam.

De hoorzitting vindt plaats op verzoek van CDA-kamerlid Eddy van Hijum van het CDA. Naast Prorail zijn ook de NS, goederenvervoersbedrijf Raillion en een aantal onafhankelijke deskundigen uitgenodigd voor de hoorzitting.

Diverse politieke partijen hebben er de laatste tijd op aangedrongen dat Prorail zijn werkzaamheden versnelt. De PvdA heeft zelfs gezinspeeld op het vertrek van de Prorail-top als de problemen eind dit jaar niet opgelost zijn.

Groen, lid van de Raad van Bestuur bij Prorail, waarschuwt dat er geen overhaaste stappen genomen moeten worden. "Wij voelen sterk de urgentie om alles snel op orde te krijgen, maar het is ook erg belangrijk dat we alles zorgvuldig doen", aldus Groen tegenover het ANP. Groen zegt dat er al in hoog tempo wordt gewerkt.

Het door Prorail gehanteerde systeem wordt gaandeweg vervangen, legt Groen uit. "Het oude systeem dateert van begin jaren negentig, toen is gekozen voor een systeem zonder back-up." Het is de bedoeling dat er in 2010 een nationaal computercentrum is. Dit centrum bestaat uit twee apart werkende computercentra, op verschillende locaties. "Als een post wordt getroffen door bijvoorbeeld een bommelding, neemt de ander het over", aldus Groen.

De topman vindt dat de hoorzitting een mooie gelegenheid biedt om een helder verhaal te vertellen. "Nu nog verder versnellen is niet verstandig, dan neem je risico's die je niet wilt lopen", aldus Groen.