De uitspraak van de Utrechtse rechtbank is het voorlopige sluitstuk van de strijd tussen Brein en de Nederlandse providers Planet, Chello, @Home, Tiscali en Wanadoo. Inzet van de rechtszaak waren de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van enkele tientallen abonnees die via uitwisselprogramma's als Kazaa muziek hebben aangeboden.

Brein heeft van deze mensen alleen het ip-adres en wil dat de providers daar de bijbehorende naw-gegevens bij leveren. De internetaanbieders weigerden dat te doen. De meeste providers leveren dergelijke informatie immers alleen aan justitie.

Amerikaans

De providers stellen dat alleen een strafrechter een bevel tot bekendmaking van persoonsgegevens kan geven. De voorzieningenrechter oordeelt dinsdag echter dat ook de civiele rechter internetproviders kan bevelen om klantgegevens aan Brein bekend te maken.

Maar zo'n bevel kan volgens de rechter niet snel gegeven worden. De voorzieningenrechter geeft in het vonnis een omschrijving van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan. De rechter stelt verder dat de internetproviders terecht hebben geweigerd om de klantgegevens bekend te maken.

Dat komt met name omdat Brein een Amerikaans onderzoeksbureau heeft ingeschakeld. Dit onderzoeksbureau heeft de gedeelde mappen op de computers van de klanten onderzocht. Daarbij zijn mogelijk ook bestanden bekeken die een persoonlijk karakter hebben. De voorzieningenrechter acht dit alles 'niet juist' omdat naar Nederlandse maatstaven persoonsgegevens in Amerika onvoldoende beschermd worden. Daarom is geen sprake geweest van een rechtmatige gegevensverwerking door Brein.

Nieuwe overwinning

De uitspraak van vandaag betekent een nieuwe overwinning voor Solv-advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, de raadsman van de vijf providers. In het verleden bond Alberdingk Thijm wel vaker de strijd aan met de Nederlandse muziekindustrie.

Zo verdedigde Alberdingk Thijm vorig jaar in een rechtszaak in Haarlem de belangen van Zoekmp3, een site waarmee het mogelijk was om muziekbestanden op internet te vinden. Ook was Alberdingk Thijm in het verleden de raadsman van de makers van het uitwisselprogramma Kazaa.

De rechtszaak over Zoekmp3 wist Alberdingk Thijm in zijn voordeel te beslechten (al is de Stichting Brein in beroep gegaan tegen de uitspraak). Hetzelfde gold uiteindelijk voor de zaak die de Buma/Stemra aanspande tegen Kazaa.