Bij de start van de zogenoemde 'eerste fase' (ook wel sunrise-periode genoemd) kunnen houders van merknamen en overheidsinstanties in heel Europa een aanvraag voor een .eu-domeinnaam indienen. Deze gaan via diverse erkende hostingproviders naar de Belgische domeinnaambeheerder Eurid.

Eurid kent de domeinnamen toe op volgorde van binnenkomst volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. Pas later worden de aanvragen gecontroleerd. Een aanvrager in de eerste fase moet kunnen aantonen dat hij een merk heeft geregistreerd. Eurid heeft vervolgens veertig dagen de tijd om dit in samenwerking met Pricewaterhouse Coopers te controleren. Na die periode weten de aanvragers pas of hun domein definitief is geaccepteerd. Andere aanvragers kunnen hiertegen in beroep gaan.

Het .eu-domeinnamencircus gaat woensdagmorgen om elf uur van start. Dan zullen veel hostingproviders hun aanvragen naar Eurid doorsturen. Het wordt enorm druk, voorspelt ook Peter Langenkamp van Yourhosting.nl. "Ik ben allang blij als het systeem van Eurid morgen bereikbaar is en we de domeinaanvragen kunnen indienen want ze zullen van veel kanten worden ge-ddost eigenlijk."

Yourhosting heeft in totaal zo'n 30.000 registratie-aanvragen voor .eu-domeinnamen gekregen. "Daarvan zijn er een paar honderd voor de eerste fase. Het merendeel is van particulieren."

Siete Kooijstra van hostingprovider Netmasters voorziet een chaos woensdag. "De procedures voor het aanvragen van de domeinnamen zijn niet goed genoeg gecommuniceerd." Hij vreest dat veel domeinnamen worden afgekeurd door het insturen van onduidelijke of onvolledige documenten van het merkenbureau of de Kamer van Koophandel. "Het gevolg hiervan is dat de domeinnaam voor de desbetreffende organisatie niet wordt geregistreerd, maar het bedrijf wel gedeeltelijk de kosten moet betalen. Bovendien bestaat de kans dat een concurrent er met de domeinnaam vandoor gaat", aldus Kooijstra.

Wordt een domeinnaam niet behandeld door Eurid omdat het niet de eerste aanvraag is, dan krijgt de aanvrager in veel gevallen een deel van zijn geld terug. Wordt de aanvraag wel behandeld maar wordt deze afgekeurd, dan volgt er geen restitutie.

Kosten

Een .eu-domein kost in de eerste fase eenmalig ongeveer vijftig euro plus de jaarlijkse kosten voor de domeinnaamregistratie. In de tweede fase ligt die prijs iets hoger omdat dan veel meer bedrijven een domeinnaam kunnen registreren en er meer administratief werk verricht moet worden. In de derde fase, de fase vanaf 7 april waarbij iedere EU-burger een domein mag aanvragen, worden geen eenmalige administratiekosten berekend.

Naar verwachting zullen domeinaanvragers woensdag nog horen of hun aanvraag in eerste instantie is geaccepteerd. Ook via de Whois-database kunnen mensen hun aanvraag volgen.