De eindconclusie van de Registratiekamer kan volgens de branchevereniging 'beslist niet' op basis van het onderzoek worden getrokken. De NLIP doet het onderzoek af als een 'steekproef' en vindt het 'jammer' dat aard en omvang van daadwerkelijk misbruik van gebruikersgegevens niet zijn onderzocht. Het onderzoek zou bovendien 'feitelijke onjuistheden' bevatten. Op verzoek van de Consumentenbond deed de Registratiekamer onderzoek naar de bescherming van de privacy van internetgebruikers door de providers. Maandag werden de resultaten gepresenteerd. De conclusie: "De bescherming van persoonsgegevens door providers schiet in aanzienlijke mate tekort." Schijnvertoning De NLIP vindt het onderzoek een schijnvertoning. "Het onderzoek van de Registratiekamer geeft helaas geen antwoord op de vraag: hoe zit het met de privacy van de internetabonnee?", schrijft de vereniging in een persbericht. In het onderzoek wordt de NLIP enkele malen genoemd. "We zijn echter op geen enkele wijze bij het onderzoek betrokken", zegt de NLIP. "Noch wordt er onderscheid gemaakt tussen NLIP-leden en niet-leden." De branchevereniging stelt dat haar 62 leden allemaal voldoen aan de regels voldoen, vanwege de NLIP-gedragscode en andere branchevoorwaarden. Maatschappelijke taak De Registratiekamer heeft bovendien haar huiswerk niet gedaan, stelt de NLIP. "Op meerder plaatsen in het onderzoek wordt geconstateerd dat het bewaren van klant- en verkeersgegevens onnodig en (dus) onrechtmatig is", schrijft de NLIP. "De Registratiekamer gaat daarbij voorbij aan het feit dat er een verplichting is voor ISP's tot bewaren van deze gegevens, en wel ten behoeve van opsporingsdoeleinden." Volgens de NLIP is een 'maatschappelijke taak' gekoppeld aan het verzamelen van gebruikersgegevens. "In de wet Computercriminaliteit worden ISP's aansprakelijk gesteld voor strafbare daden van hun abonnees", vervolgt de NLIP haar klaagschrift. "Tenzij de ISP de autoriteiten de klantgegevens kan overhandigen." Omdat registratie dus in het directe belang van de provider is, zou het gewettigd zijn. Betere voorlichting De Vereniging van Nederlandse Internetaanbieders steekt de hand ook in eigen boezem. "Voorlichting aan gebruikers kan inderdaad beter", vindt de NLIP. "Een concept privacyreglement voor de aangesloten ISP's is binnen enkele maanden gereed." Afspraken voor overleg hierover met de Registratiekamer zouden reeds zijn gemaakt. Met de Consumentenbond wordt volgens de NLIP al gepraat over de door de bond gehekelde 'kleine lettertjes', de Algemene Voorwaarden. Overleg is volgens de NLIP dé oplossing. "Een bundeling van kennis en onderzoek zal een sterke impuls geven aan een duidelijkere en betere privacybescherming op internet waar nodig", schrijft de NLIP. "Wij hebben hetzelfde uitgangspunt als de Registratiekamer."Eerdere relevante berichten: Consumentenbond: ISPs handelen in strijd met de wet (26 juni 2000) Ook betaalde ISP's lappen privacy aan hun laars (05 januari 2000)