Dit hebben Gedeputeerde Staten van de provincie dinsdag besloten. In totaal waren er voor 2006 92 subsidieaanvragen ingediend.

De projecten die wel geld krijgen, zetten zich onder meer in voor het opvragen van medische gegevens bij huisartsen op de spoedeisende hulp en betere communicatie tussen brandweereenheden tijdens bestrijding van natuurbranden.

De financiële injectie is het gevolg van de in april 2003 aangenomen 'Subsidieregeling Informatie en Communicatietechnologie'. Doel hiervan is organisaties en instellingen te steunen bij hun initiatieven en ideeën die een oplossing bieden voor maatschappelijke problemen door gebruik te maken van ict.