Hoewel het blog op de site van New Scientist vooral gaat over e-mailgedrag, worden er vergelijkingen gemaakt met zogenaamde 'comment trolls'. Auteur Michael Marshall is tevens moderator van de site en moet commentaar dat in strijd is met de huisregels verwijderen. Het viel hem op dat er altijd een hardnekkige minderheid is die onbeleefde, provocatieve of beledigende reacties geeft.

Marshall voert dergelijk gedrag terug tot het proces van 'deindividuation' waarbij de relatieve anonimiteit van de online mens en de psychologische afstand tot zijn gesprekspartners resulteren in agressiever gedrag. Daarnaast speelt het risico van miscommunicatie een grote rol, omdat alle discussie op schrift plaatsvindt. Door het informele karakter van e-mail en internet worden boodschappen minder zorgvuldig verstuurd dan bij een papieren correspondentie.

Sliert commentaar Zoals te verwachten, genereerde Marshalls artikel een flinke reeks trolls, soms van een bedenkelijk niveau. Een redacteur van TechCrunch, die de column van de New Scientist-site overnam, ging nog een stap verder. Hij rubriceerde de reacties op het eigen online forum in 'gerechtvaardigde' reacties, 'link spammers' en 'trolls'. Laatstgenoemden kregen het zwaar van hem te verduren, wat opnieuw een sliert aan commentaar opleverde.