Het publiceren of verspreiden van illegaal verkregen digitale bestanden van burgers zal strafbaar worden gesteld. Tot nog toe gold dat namelijk alleen voor gegevens van bedrijven. Dat heeft minister Hirsch Ballin toegezegd in een antwoord (pdf) op Kamervragen van Arda Gerkens (SP).

Aanleiding was de publicatie op het internet van gestolen privé-foto's van presentatrice Manon Thomas op de sites van Geenstijl, de Telegraaf en het AD. Gerkens bepleitte vervolging van deze uitgaven wegens heling, omdat de bestanden (naaktfoto's en filmpjes) van de computer van Thomas zouden zijn gestolen.

Maar dat blijkt lastig te zijn met de huidige wetgeving, omdat die strafbaarheid in een dergelijke gevallen alleen geldt voor data van bedrijven. Momenteel staat een individu slechts de gang naar de civiele rechter open, met een beroep op bijvoorbeeld inbreuk op auteursrecht, portretrecht of privacy.

Preventieve werking

De SP is verheugd over de toezegging van de minister om zo ook verspreiding van gestolen data van particulieren in het strafrecht te trekken. "Nu het vertonen van gestolen digitale gegevens strafrechtelijk vervolgd kan worden, kan de politie gewoon optreden. Bovendien zal er een preventieve werking van uit gaan. Het lukraak publiceren van bijvoorbeeld bij (computer)inbraak gestolen intieme foto's, vakantievideo's en dagboeken wordt hiermee bemoeilijkt", aldus Gerkens op haar website.

Nog onduidelijk is of het linken naar gestolen privé-bestanden ook strafbaar kan gaan worden. Hirsch Ballin zal de voorgestelde wijziging in februari 2008 aan de Kamer voorleggen.