Bestuursvoorzitter Harm Buins Slot maakte dinsdag de Meerjarenbegroting 2004-2008 bekend. In totaal denkt de publieke omroep volgend jaar 43 miljoen euro te kunnen bezuinigen. Hiervan moet naar schatting 7,5 miljoen worden opgehoest uit de 'nieuwe media'-activiteiten. Internet neemt hiervan 5 miljoen voor zijn rekening, zo zegt woordvoerder Rob Vredeling. De afzonderlijke omroepen moeten uit eigen middelen 2 miljoen zien te besparen op internet. "Zij hebben geen formeel budget voor internet, maar zij moeten bezuinigen op radio en televisie. Een deel halen ze weg bij internet", zo legt Vredeling uit. De rest van de 5 miljoen wordt centraal bezuinigd door de publieke omroep. Deze 3 miljoen is zichtbaar op de begroting. Tot slot moet `andere nieuwe media' nog eens 2,5 miljoen inleveren. Hieronder vallen digitale voorzieningen als glasvezel. Eerder adviseerde onderzoeksbureau McKinsey nog aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 5,5 miljoen op de internetactiviteiten te schrappen. Op welke wijze de omroepen denken te kunnen bezuinigen, is nog onduidelijk. Michel Mol, internetco├Ârdinator van de publieke omroep, zei eerder nog in een gesprek met WebWereld dat er weinig efficiencywinst meer valt te behalen. Dit zou betekenen dat de omroep op kwaliteit moet inleveren. De verdeling over de afzonderlijke omroepen ligt al vast, zo zegt Vredeling. De NOS heeft overigens, vooruitlopend op de opgelegde bezuinigingen, alvast 300.000 euro op de internetbegroting voor 2004 geschrapt, zo zegt een zegsman van deze omroep.` Update, 14:00 uur: Tekst herschreven. In een eerdere versie was nog sprake van 3,2 miljoen bezuinigingen. Dit waren echter alleen de centrale bezuinigingen.
Update, 15:45 uur:Commentaar Rob Vredeling toegevoegd.