Vol trots presenteerden de directeuren van de AVRO, VARA, VPRO en internetcoördinator Michel Mol in Hilversum de nieuwe site. Nieuw voor het publiek is de komst van twaalf themakanalen (door de initiatiefnemers consequent aangeduid met `verticals'): nieuws, entertainment, films & series, muziek, kunst & cultuur, consument, natuur & milieu, gezondheid, multicultuur, levensbeschouwing, geschiedenis en ten slotte wetenschap. Met deze themasites is het ruime internetaanbod van de verschillende omroep eenvoudiger te raadplegen, zo is het idee geweest. "Bezoekers krijgen in een enkele oogopslag een overzicht van het actuele aanbod binnen een bepaald thema", zo stelt de publieke omroep.

Revolutie

Om dit voor elkaar te krijgen heeft er een kleine revolutie in het verzuilde Hilversum plaatsgevonden. De omroepen werken namelijk samen binnen de thema's. De droom van oud-staatssecretaris Rick van der Ploeg (één redactie voor omroep.nl, het BBC-model) ging een stuk verder, maar volgens Mol zou zoiets ook niet wenselijk zijn omdat daarmee de pluriformiteit verloren zou gaan. Was er in de oude situatie nog sprake van afzonderlijke eilandjes, nu wordt er tussen de verschillende omroepen gelinkt. Zo kan de internetter eenvoudig van bijvoorbeeld Kassa van de Vara terechtkomen op Radar van de Tros, een ander consumentenprogramma. Slechts bij geschiedenis en wetenschap is er daadwerkelijk sprake van een gezamenlijke redactie, bij de andere thema's leveren de omroepen ieder hun eigen materiaal aan dat uiteindelijk onder coördinatie van de redactie Omroep.nl wordt geplaatst. Hierbij heeft enkele omroep zijn eigen specialisatie. De VPRO concentreert zich bijvoorbeeld op thema's als muziek en wetenschap, terwijl de AVRO traditioneel meer heeft met gezondheid heeft.

Geen sport

Grote afwezige is overigens sport. Dat is gemakkelijk uit te leggen, stelt Mol: "Bij de thema's op omroep.nl gaat het om samenwerking. Bij sport wordt niet samengewerkt omdat dat helemaal in handen is van de NOS." Mol geeft echter toe dat een sportkanaal voor de internetter een toegevoegde waarde zou kunnen hebben. Er is nog veel werk te verzetten, zo geven alle betrokkenen toe. Omroep.nl gaat de komende tijd uitgebreid onderzoek verrichten onder het publiek om te zien welke vormen en technieken het beste bevallen. Vervolgens zullen de themasites verder worden uitgebouwd. Frank Maréchal – directeur van de AVRO – spreekt dan ook van een `heerlijk leertraject' dat internet is. Verder noemt hij het `uniek dat in Hilversum met enthousiasme wordt samengewerkt'. Ook Mol spreekt van `een hele vruchtbare samenwerking' met als gevolg de twaalf themakanalen die los van de afzonderlijke omroep staan.

Statistieken

Tot slot maakte de publieke omroep bekend dat het met ingang januari iedere maand cijfers over de bezoekersaantallen aan zijn domein zal bekendmaken. Deze worden gemeten met het meetprogramma Sitestat van Nedstat. In december had omroep.nl bijna 5,8 miljoen unieke bezoekers. Van de afzonderlijke omroepen deed NOS-rtv het in december het best (1,1 miljoen bezoekers), gevolgd door de TROS (555.000) en de VPRO (435.000). Onderaan de lijst bungelt vooralsnog BNN met slechts 196.000 bezoekers. De `kijkcijfers' op internet voorzien volgens Mol in een behoefte. Op deze manier hoopt de publieke omroep namelijk verantwoording af te leggen aan de belastingbetaler. Vanuit de politiek (met name de VVD) en commerciële partijen als PCM (uitgever van onder meer NRC Handelsblad en de Volkskrant) bestaat veel wrevel over de budgetten waar de publieke omroep ook op internet kan werken, jaarlijks bijna 30 miljoen euro.