Tweede Kamerleden Kees Vendrik (GroenLinks) en Martij van Dan (PvdA) zullen het manifest in ontvangst nemen. De twee organisaties hopen dat het manifest de rol die open-sourcesoftware internationaal gezien speelt, zal vergroten.

In het manifest staan enkele aanbevelingen aan het adres van de 'World Summit on the Information Society' (WSIS), een VN-top die in december plaatsvindt. Deze internationale vergadering gaat over het inrichten van de informatiesamenleving.

Volgens Hivos en Waag Society kan open-sourcesoftware een belangrijke rol spelen om deze informatiesamenleving voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken. Zij roepen de ontwikkelingssector dan ook op open-source te omarmen.

Hivos is maatschappelijke organisaties die ict wil stimuleren en hierbij de nadruk legt op de sociale gevolgen van technologie. Waag Society houdt zich als kennisinstituut bezig met ict in relatie tot de maatschappij.