In november maakte Portaal, een van de grootste woningbouwcorporaties van Nederland, bekend een glasvezelnetwerk te willen aanleggen. Huurders betalen vijftig euro per maand om gebruik te kunnen maken van het netwerk (internet, telefoon, tv). Toekomstige huurders die in een huis gaan wonen dat al is aangesloten, worden gedwongen om de dienst af te nemen van de corporatie, stellen de PvdA-kamerleden Martijn van Dam en Stef Depla. "Dat is gedwongen winkelnering", zegt Van Dam in een toelichting. "Je kunt moeilijk tegen huurders zeggen dat ze een dienst verplicht moeten afnemen. Mensen moeten een vrije keuze hebben. De concurrentie is op deze manier kansloos." Portaal verwerpt de kritiek van de PvdA. "Nieuwe huurders worden niet gedwongen om deze diensten af te nemen", aldus Kim Grimpe van Portaal. Huurders die de dienst niet afnemen, moeten wel elke maand 'een gedeelte van de vijftig euro' betalen. "Dat wordt maximaal de helft", aldus Grimpe. Behalve over de gedwongen winkelnering is de PvdA verbaasd dat voor de aanleg van het glasvezelnetwerk geld wordt gebruikt dat is bedoeld voor aanpassingen aan woningen voor gehandicapten en ouderen. "Door het glasvezelnetwerk kan zorg op afstand mogelijk worden", werpt de zegsvrouw van Portaal tegen. "Wij vinden het belangrijk om te investeren in zorg."