Martijn van Dam, de ict-specialist van de PvdA in de Tweede Kamer, vreest dat de koppositie van Nederland als kenniseconomie hierdoor gevaar loopt. "Ict komt in de plannen eigenlijk niet voor. Dat is opmerkelijk omdat ict toch één van de belangrijkste pijlers van de kenniseconomie is", aldus Van Dam. "De rol van de overheid binnen de ict-wereld is erg belangrijk", meent het kamerlid. "Zowel de PvdA als D66 hadden grote plannen voor de kenniseconomie. Hier zie je echter nauwelijks iets van terug. Wat dat betreft is dit akkoord dus niets beter dan Balkenende I." Volgens Van Dam beperkt het huidige akkoord zich op het gebied van de kenniseconomie vooral tot het onderwijs en een zogenoemde `innovatieplatform'. "Dat klinkt leuk, maar wat is de rol van het bedrijfsleven in zo'n platform behalve koffiedrinken?", vraagt Van Dam zich af. "Als Nederland in 2010 tot de Europese top vanwege de kenniseconomie, dan moet er wel in worden geïnvesteerd."

Ambities

Nederland heeft zich ten doel gesteld in 2010 tot de Europese top de behoren. Nederland wil zich dan onderscheiden met `zijn kenniseconomie'. Het gebrek aan een ambitieuze agenda en een verkeerde mentaliteit kunnen deze plannen echter dwarsbomen, vreest Van Dam. "We lopen achter op tal van gebieden, niet alleen ict. We hebben te weinig bèta's, het innovatiebudget van bedrijven is te laag, noem maar op. Als we dat willen verbeteren, moeter er maatregelen worden genomen."

Bedrijvenloket

Een goede eerste stap zou volgens de politicus een gecentraliseerd bedrijvenloket zijn. "Geld is altijd een probleem, maar niet het grootste. Ook de afstemming binnen de overheid is problematisch. De overheid is verdeeld in allemaal losse eilandjes." Als voorbeeld noemt Van Dam elektronicafabrikant Philips in Eindhoven. Dit bedrijf wilde een nieuwe vestiging openen, puur en alleen voor research & development (r&d). Philips werd bij de ontwikkeling van de plannen echter van het kastje naar de muur gestuurd. "De overheid stond blijkbaar niet te springen om dit van de grond te tillen. Dat is toch vreemd als kenniseconomie één van je grootste ambities is", aldus Van Dam. Het voorbeeld van Philips staat niet op zichzelf. Diverse onderzoeken wijzen uit dat de concurrentiepositie van Nederland zienderogen verslechtert. Enkele jaren geleden behoorde Nederland nog tot de top, maar inmiddels zijn we afgegleden tot de middenmoot.