Wel is administratief achteraf een wijziging doorgevoerd, maar dat telt voor de geldende uitslag niet meer mee. Wat tijdens de zitting wordt gestemd, is bepalend. Een correctie achteraf stelt niet meer voor dan aangeven wat een europarlementariër eigenlijk wilde stemmen.

Foute registratie

Een medewerker van de fractie van de PVV zegt dat er bij de registratie een fout is gemaakt. “Wij zijn tegen ACTA en voor de resolutie”, vertelt hij. “Waar het verkeerd is gegaan is niet echt duidelijk. Toen we het doorkregen hebben we dat direct ook laten rechtzetten.”

"Ergens hebben wij mogelijk een fout gemaakt", vermoedt Europarlementariër Laurence Stassen. Ze vermoedt dat de politici een typefout hebben gemaakt bij de stemming. "Dat het verwarring geeft zou heel goed kunnen, want het duurt zeker twee uur voordat dat op stemmingslijsten is bijgewerkt."

Onbegrijpelijk

“Het kan gebeuren dat je zelf een keer verkeerd stemt, maar hier hebben drie mensen dan precies dezelfde verkeerde keuze gemaakt”, zegt VVD-europarlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert tegenover Webwereld. “Dat kan wel, maar het is wel vreemd.”

Dat er een fout wordt gemaakt kan volgens Hennis wel. “Dat is mij ook een keer gebeurd. Je stemt met kastjes en soms zit alles dicht op elkaar”, vertelt ze. Zij heeft vervolgens de stem laten corrigeren achteraf. “Maar dat telt voor de stemming niet meer mee.”

Fel gekant tegen ACTA

In haar bijdrage bij het debat liet PVV-Europarlementariër Laurence Stassen weinig twijfel bestaan over het standpunt van de PVV. “Mijn fractie staat voor volstrekte openheid van zaken en is fel gekant tegen het criminaliseren van de burger. ACTA kweekt een cultuur van stiekem toezicht en verdachtmaking. De Staat kijkt mee!”, betoogde ze. “Wij willen strijden voor het belang van de burger, daar waar geheimhouding en achterkamertjespolitiek plaats vindt.”

Stassen stelt zeker niet van gedachten te zijn veranderd. "Wij blijven ook strijden voor meer openheid", vertelt ze. Dat er dus met overweldigende meerderheid voor de resolutie is gestemd, is voor haar dan ook goed nieuws. "Dit is een belangrijk dossier en daar blijven we ons voor inzetten."

Korte impressie van het debat: