Wat de woede van de politici oproept is de "Future Ready Workspace" van Getronics. Daar wordt gebruik gemaakt van applicatievirtualisatie dat wordt gerealiseerd met behulp van SoftGrid. De nieuwe prijzen zijn door een andere licentie nu zeker acht maal zo duur.

Alleen met volledig Microsoft-abonnement

SoftGrid werd eerder betrokken bij Softricity, maar dat bedrijf werd in Juni 2006 overgenomen door Microsoft. Werd het product eerder nog los verkocht en zou het de gemeente minder dan een ton kosten, inmiddels is het product niet meer los te verkrijgen maar alleen als onderdeel van een totaal oplossing.

Om nu te upgraden naar een recente versie moet Amsterdam het Microsoft Desktop Optimization Pack afnemen. Dat kan op zijn beurt alleen als Microsoft's Software Assurance, een abonnementsdienst op een groot gedeelte van de programmatuur van de marktleider, ook wordt afgenomen. Volgens ingewijden is het prijskaartje van dat abonnement zo'n 800.000 euro voor drie jaar, maar zou Microsoft bereid zijn de periode op te rekken naar zes jaar.

Het is juist deze gang van zaken die de bestuurders in het verkeerde keelgat is geschoten. Vorig jaar was juist het Enterprise Agreement met Microsoft, inclusief Software Assurance, opgezegd. Op die manier probeert de hoofdstad ruimte te creëren voor een open-sourcedesktop. Met het kopen van een nieuw abonnement zou dan alsnog betaald worden voor alle desktops.

Ondertussen is ook duidelijk dat het niet mogelijk is een ander virtualisatie-product te gebruiken dat niet dergelijke afhankelijkheden heeft. Dat heeft te maken met het concept van de desktop die Getronics aanbiedt. Zij beschouwen dit als een redelijke standaard oplossing, terwijl een ander pakket maatwerk is met ook weer een fors kostenplaatje.

De vervuiler betaalt

Voor zowel de PvdA als de VVD in de gemeente is nu de maat vol. Vanmiddag tijdens de raadsvergadering brengen de liberalen twee moties in stemming om het tij te keren. De eerste draagt Het College van Burgermeester en Wethouders op om zeer kritisich naar de aanschaf Microsoft Software Assurance te kijken.

De tweede motie van de VVD stelt dat de bestaande open desktop prima en klaar voor gebruik is, terwijl de Future Ready Workspace niet voldoet aan de eisen van een open werkplek. Daarom moeten gemeentelijke diensten die voor de gesloten oplossing kiezen en dus het open concept 'vervuilen' betalen voor de 'milieuschade' aan het eco-systeem. De partij denkt aan 100 euro per werkplek die vervolgens in de ontwikkeling van een open desktop wordt gestoken.

"Ik wil de aandacht op een ludieke manier trekken, omdat je er eigenlijk niet om kunt lachen", verzucht Yuen Keong Ng, raadslid voor de VVD tegenover Webwereld. "Het is diep triest dat het zo moet. We zijn al zes jaar lang bezig en het gebeurt gewoon nietniet. Als VVD'er ben ik niet voor meer regels, maar als het niet goed gaat dan moet je bijsturen. Dat doen we nu dan ook."

Samen optrekken

Ook PvdA-raadslid Sabina Gazic is het gemodder meer dan beu. "Ik vind het ronduit schandalig dat we dit aangeboden hebben gekregen. Nee dit is echt niet wat we willen", briest ze tegenover Webwereld.

Toch is ze niet van plan tegen het aanschaffen van Software Assurance te stemmen. "Kijk ik ben niet blij, helemaal niet. Maar als we deze desktop niet krijgen dan hebben we nu niets", verzucht ze.

Ze vindt de 'vervuiler betaalt'-motie 'sympathiek' en ziet daar wel heil in. Daarom zal ze vanmiddag wel voor die motie stemmen. Ook is ze zelf van plan met een motie te komen.

Europese Commissie

Dat het ook voor Gazic ernst is, blijkt uit het feit dat ze inmiddels het programmaburo Nederland Open in Verbinding (NOiV) heeft gevraagd om de problematiek aan te kaarten bij de Europese Commissie. PvdA en VVD vinden de aanbieding van Microsoft rond SoftGrid koppelverkoop en daarmee een oneerlijke handelspraktijk.

NOiV-Programmamanager Ineke Schop zegt dat ze de vraag binnen heeft gekregen: "We onderzoeken of en wat we hieraan kunnen doen." Ze snapt de frustratie, maar was pas te kort op de hoogte om meteen aan te geven welke rol het programmaburo op zich kan nemen.

Integraal beheer

Microsoft erkent dat SoftGrid niet langer als product wordt aangeboden, maar ziet dat niet als koppelverkoop. Zij bieden de applicatievirtualisatie als een totaalproduct aan, waar het besturingssysteem ook bij hoort en ook mogelijkheden voor goed beheer worden geboden.

"Het gaat ons erom om de oplossing op een goede manier aan te bieden", vertelt Olivier van Noort, product manager Windows voor de zakelijke markt in een reactie. Hij benadrukt dat de werkplek om een totaaloplossing gaat en niet om losse producten "Als je die alleen gaat kopen dan biedt je niet een goede werkplek aan op dat moment. Het is een logische situatie dat het zo bij elkaar hoort."

Ook bestrijdt hij dat de gemeente Amsterdam dubbel zou betalen voor de licenties. Zo zijn er licenties voor Windows Vista Business bij de gemeente en komt er met het abonnement Windows Vista Enterprise mee. Dat is volgens hem een fors betere ervaring, omdat er in de luxere versie bijvoorbeeld ook beschikt over beveiliging in de vorm van BitLocker en de mogelijkheid om met meerdere talen te werken. Bij Windows 7 krijgen de klanten er zelfs een zeer gebruikersvriendelijke VPN-oplossing bij.

Toch is het belangrijkste voor Microsoft de totaaloplossing met beheersmogelijkheden worden geboden. Van Noort denkt dan ook niet dat er sprake is van koppelverkoop, maar juist van een complete oplossing.

Vanmiddag vergadert de gemeenteraad van Amsterdam over de problematiek en zullen naar verwachting ook de moties in stemming worden gebracht.