Het Comité van Ministers van de Raad van Europa, in 1949 onder meer opgericht om de rechten van de mens te verdedigen, heeft het voorstel met de richtlijnen vorige week aangenomen.

Pornografische content

De richtlijnen moeten oplossingen bieden voor verschillende problemen op internet, zo bericht Ars Technica. Ten eerste 'gedragsproblemen', zoals pesten en stalken, en daarnaast ongewenste inhoud zoals pornografische, racistische en gewelddadige content.

Hoewel de Raad het "vrijwillig en verantwoord gebruik van internetfilters" tegen dergelijke zaken steunt, zou dit gebruik moeten worden beperkt tot publieke sferen, zoals scholen of bibliotheken. Door strikte regelgeving moet worden voorkomen dat filters breder worden ingezet. Zo zouden internetters eenvoudig toegang moeten krijgen tot geblokkeerd materiaal, indien dit achteraf niet ongewenst blijkt te zijn. Ook moeten de burgers van de Europese lidstaten ervan op de hoogte zijn dat filters worden ingezet.

Intelligente filtersoftware

Overheden mogen niet op nationaal niveau het internetverkeer filteren, zo vindt de Raad van Europa, tenzij het duidelijk gaat om door een bevoegde autoriteit als illegaal bestempelde content. Dan gelden ook de beperkende bepalingen van artikel 10 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens inzake de vrijheid van meningsuiting. Daarin staan uitzonderingen zoals 'het belang van de nationale veiligheid', 'openbare veiligheid' en 'de bescherming van de goede zeden'.

De Raad pleit verder standaardisering en interoperabiliteit van internetfilters. Ook zouden de filters met elkaar moeten worden vergeleken: instanties moeten hun ervaringen met de software met elkaar delen, zodat steeds meer intelligente filtersoftware op de markt komt, in plaats van simpele blokkering van trefwoorden.

Auteursrecht

In het document gaat de Raad niet expliciet in op het hete hangijzer van filtering door internetaanbieders van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Onder meer de IFPI en de Nederlandse zustrerorganisatie NVPI bepleiten dergelijke copyrightfilters.

De Britse en Franse regeringen gaan nog verder en overwegen 'gewaarschuwde piraten' de toegang tot het internet te ontzeggen.