Het comité van ministers van de Raad van Europa heeft een protocol aangenomen, waardoor de samenwerking tussen de 44 bij de Raad van Europa aangesloten landen (waaronder Nederland) bij de bestrijding van internetracisme verbeterd moet worden. Eind januari kunnen de lidstaten van de Raad van Europa het protocol ondertekenen. Het protocol verbiedt materiaal dat 'aanzet tot haat, discriminatie of geweld tegen individuen of groepen individuen, gebaseerd op ras, huidskleur of nationale of etnische afkomst'. Het protocol is een uitbreiding op het omstreden Cybercrimeverdrag, dat de Raad van Europa vorig jaar aannam. Volgens organisaties die opkomen voor digitale burgerrechten zou het verdrag leiden tot aantasting van de privacy en een inperking van de vrije stroom van informatie. Bovendien zouden Europese politiediensten te veel bevoegdheden krijgen. Het Cybercrimeverdrag is overigens nog niet van kracht. Dat gebeurt pas als het door tenminste vijf landen is geratificeerd. Op dit moment hebben alleen Albanië en Kroatië dat gedaan. "Die landen doen dat omdat ze hopen op die manier in het gevlei van de Europese Unie en de Verenigde Staten te komen", meent Maurice Wessling van de digitale-burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom (BoF).

Botsingen

De uitbreiding op het cybercrimeverdrag kan problemen opleveren met de Verenigde Staten. De Amerikanen hechten zwaar aan het recht op vrijheid van meningsuiting. Ze staan daarmee in sommige gevallen lijnrecht tegenover met name Frankrijk en Duitsland, waar bijvoorbeeld het ontkennen van de Holocaust is verboden. In het verleden heeft deze situatie al diverse malen geleid tot botsingen tussen Europese rechters en Amerikaanse bedrijven. Zo bepaalde een Franse rechter dat Franse bezoekers van Yahoo geen toegang mogen krijgen tot een veiling van nazi-parafernalia. Opmerkelijk genoeg stelt de Raad van Europa in een persbericht dat de Verenigde Staten wel betrokken waren bij de onderhandelingen over het nieuwe protocol. De Raad van Europa moet niet verward worden met de Europese Unie. De Raad heeft 44 leden. Behalve landen als Nederland en Duitsland, maken bijvoorbeeld ook Rusland en Armenië deel uit van de Raad van Europa. Bij de Raad van Europa was niemand bereikbaar voor een nadere toelichting op de plannen.