Halverwege april heeft het grootste deel van de Amerikaanse radiostations zijn uitzendingen via het web gestaakt. De reden is enerzijds een conflict over het betalen van auteursrechten voor de online uitzendingen en anderzijds een onenigheid over een extra betaling aan auteurs die meewerken aan commercials. Allereerst is er de American Federations of Television and Radio Artists ( AFTRA), een vakbond voor acteurs. Deze organisatie wil van de adverteerders meer geld zien voor de acteurs die meespelen in commercials. Contracten zijn aanvankelijk alleen opgesteld voor de traditionele media (radio, televisie, e.d.), maar met de groei van internet hebben 'webcasts' ook een hoge vlucht genomen. De bond wil daar nu een compensatie voor zien. De adverteerders echter weigeren dat extra geld op te brengen. Als 'steuntje in de rug' voor de adverteerders, heeft het grootste deel van de Amerikaanse radiostations onlangs besloten niet langer uit te zenden over het web totdat er meer duidelijkheid in deze zaak komt. Clear Channel Communications,het bedrijf dat veruit de meeste radiostations in de Verenigde Staten in beheer heeft, besloot al op 10 april resoluut de stekker uit de webcasts te halen. Veel andere stations hebben dat voorbeeld gevolgd. De AFTRA voelt zich nu de gebeten hond en heeft zich openlijk verbaasd over het besluit van de radiostations om de uitzendingen via internet te staken wegens het conflict dat de AFTRA heeft met de adverteerders. De AFTRA vindt dat het belangrijker is de aandacht te vestigen op het niet betalen van extra auteursrechten voor de online uitzendingen, zo laat het in een persverklaring weten. De Recording Industry Association of America (RIAA), dezelfde organisatie die ook de zaak tegen Napster heeft aangespannen, heeft inmiddels ook zijn ongenoegen geuit over het feit dat radiostations geen extra rechten afdragen voor uitzendingen via internet. Maar voorlopig heeft de RIAA nog geen definitieve stappen ondernomen tegen de radiostations. De strubbelingen tussen de verschillende partijen komen op een moment dat webradio steeds populairder begint te worden. Een recent onderzoek van Jupiter Media Metrix wijst uit dat 99 procent van de computergebruikers software heeft geïnstalleerd om online radiostations te kunnen beluisteren. Met name voor Amerikaanse radiostations biedt het online uitzenden van het programma een extra mogelijkheid om luisteraars te bereiken omdat de zenders niet altijd een groot bereik hebben in de ether.