Daarmee willen de radiostations de luisteraar confronteren met een in hun ogen reëel toekomstbeeld. Online zullen de meeste stations over een tijdje niet meer kunnen uitzenden. Reden voor de al maanden durende problemen rondom de online uitzendingen in de Verenigde Staten is het geschil over de vergoeding die de stations aan auteursrechtenorganisaties moeten betalen. Het 'May Day'-protest van een groot deel van de Amerikaanse radiostations is een reactie op een besluit van de Copyright Arbitration Royalty Panel (CARP) in februari dit jaar. Daarin is voorgesteld om stations tot 1,40 dollar per liedje per duizend luisteraars te laten betalen aan auteursrechten. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1998. Voor 21 mei moet de US Copyright Office een besluit nemen over dit voorstel. De meeste radiostations zijn laaiend over dit voorstel. Als het aangenomen wordt, vrezen velen van hen dat ze het hoofd niet meer boven water kunnen houden en failliet gaan. Een groot deel van de stations die vandaag een stil protest houden, laat 'rustgevende' geluiden horen of aankondigingen. Dit om luisteraars niet weg te jagen. Langdurige stilte op de radio wordt vaak geassocieerd met technische problemen.