De beursgang staat pas voor juli 2004 op de agenda. Die datum kan vervroegd worden als de provider er voor die tijd in slaagt 350.000 gebruikers te werven. Maar op dit moment staat de teller nog op 31.000 abonnees, aldus RaketNet-directeur Albert Marseille.

Die maken volgens de directeur allemaal heel actief gebruik van de dienst. "Elke gebruiker surft gemiddeld tien uur per maand via onze dienst. Dat is aanzienlijk meer dan bij andere providers", zo beweert Marseille. De gemiddelde Nederlandse internetter is volgens gegevens van Pro Active per maand acht uur online. Op termijn wil de internetprovider ook breedbanddiensten aanbieden, waar de veelgebruikers dan naar zouden kunnen overstappen.

RaketNet werd eind september 1999 opgericht door het multimedia-marketingbureau Maxe, dat voor 100 procent eigendom is van Telfort. Het Rotterdamse bedrijf Twister heeft een optie op 50 procent van de aandelen Maxe, en is daarmee indirect ook aandeelhouder in RaketNet. RaketNet-directeur Marseille zegt actief op zoek te zijn naar andere aandeelhouders.

'Surf je rijk'

De dienst ging april dit jaar van start. RaketNet voerde de eerste maanden een grootschalige reclamecampagne met slogans als 'Surf je rijk', de laatste tijd was het stiller. Deze week heeft de internetprovider dan een door

PriceWaterhouseCoopers opgesteld prospectus op de site geplaatst.

Gebruikers krijgen voor de uren die zij via de dienst surfen zogeheten Surfopties. Bij een beursgang kunnen zij die omzetten in aandelen. En 'die aandelen kunnen duizenden guldens opleveren', zo meldt RaketNet triomfantelijk vanaf haar homepage. Uiteraard kunnen ze ook helemaal niets opleveren, zoals dan weer in het prospectus valt te lezen.

Dat RaketNet nu al een prospectus uitgeeft voor een (eventuele) beursgang die pas over vier jaar staat gepland, hoogst ongebruikelijk, komt door druk van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). "De STE heeft bij brief d.d. 28 september 2000 het voornemen aangekondigd om RaketNet een boete op te leggen van 192.000 gulden ", zo vermeldt het prospectus.

De STE is van mening dat de Surfopties die RaketNet gebruikers geeft effecten zijn zoals vastgelegd in de Wet Toezicht Effectenverkeer (Wte) 1995. Het bedrijf zou daarom verplicht zijn een prospectus op te stellen. RaketNet denkt daar anders over, maar is onder druk van de boete gezwicht.

Voorlopig nog geen inkomsten

RaketNet heeft tot nu toe weinig gekost, maar verwacht voorlopig ook nog nauwelijks inkomsten. "Het hele project heeft tot nu toe zes miljoen gulden gekost. Een schijntje", aldus directeur Marseille.

Net als andere 'gratis' internetproviders moet RaketNet geld verdienen uit telefoontikken en advertentieverkopen. Het prospectus levert wat interessante gegevens op. Zo geeft RaketNet aan dat er bij minder dan 75.000 gebruikers nauwelijks of geen inkomsten uit telefoontikken te verwachten zijn. De provider krijgt een vergoeding van een cent voor elke minuut dat ingebeld wordt.

Daarnaast vangt RaketNet drie cent voor elke getoonde banner. Ook van deze inkomstenbron verwacht de dienst in het eerste jaar na lancering weinig. De helpdesk is ondanks het tarief van van 1,05 gulden per minuut een kostenpost voor het bedrijf. Bij 350.000 gebruikers verwacht RaketNet het break-evenpunt te bereiken.