Maandag werd een nieuwe rampenbestrijdingscampagne gelanceerd. De website Crisis.nl maakt deel uit van de campagne. Op dit moment biedt de site informatie over de specifieke rampen die in een regio kunnen plaatsvinden en over voorbereidingen die mensen kunnen treffen om zichzelf te beschermen wanneer zich zo'n ramp voordoet.

Op de website wordt echter gemeld dat de site 'bij een ramp (…) wordt vervangen door een site met actuele informatie over de ramp'. Burgers vinden dan instructies over hoe te handelen. Des te opvallender is het dat de site gisteravond bijna bezweek onder de belangstelling.

Na media-aandacht in onder andere het NOS Journaal van tien uur 's avonds besloot Nederland massaal de website te bekijken. De belangstelling overviel het campagneteam van de 'Denk Vooruit'-campagne waar de website deel van uitmaakt. "Er was een enorme belangstelling. De site had maandag 500.000 hits", aldus woordvoerder Frank van Beers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. "Maar de site is niet uit de lucht geweest. Dat hebben we voorkomen door extra servers bij te plaatsen."

Bezoekers van de site konden er door de drukte mogelijk niet goed door komen. Van Beers verzekert echter dat dit bij calamiteiten niet zal gebeuren. "Op het moment dat er echt iets gebeurt en we de site in gaan zetten als informatiemedium over de ramp die gebeurd is, dan gaan we het op een heel andere manier doen", aldus Van Beers.

"Wij hebben voorbereidingen getroffen zodat de site dan ook onder extreem gebruik in de lucht blijft", verklaart Van Beers tegenover Webwereld. Maandag bleek de media-aandacht groter dan verwacht, zo meldt de zegsman. "We hebben daar echter snel op geanticipeerd en we zijn tot één uur vannacht bezig geweest om extra servers te plaatsen."