Het zijn volgens RapidShare namelijk de linksites die de massale distributie faciliteren van auteursrechtelijk materiaal op internet. Deze “zeer verfijnde websites", vaak getooid met advertenties, “moeten de focus zijn van Amerikaanse wetshandhaving voor intellectueel eigendom", betoogt hoofdjurist Daniel Raimer van RapidShare.

'Links zijn het echte probleem'

De online-opslagdienst biedt zelf geen zoekmachine voor de diverse bestanden die het host, maar diverse sites van derden compenseren voor dat gemis. Die externe sites bieden directe hyperlinks naar specifieke bestanden waaronder ook films, muziek en andere content waar auteursrechten voor gelden. Volgens RapidShare zijn die derden het echte probleem wat internetpiraterij betreft, meldt p2p-nieuwssite TorrentFreak.

De in Zwitserland gevestigde file-hoster is in Duitsland onlangs veroordeeld om voortaan proactief te filteren op bestanden die gebruikers uploaden en delen. Het bedrijf is in de loop der jaren door diverse Duitse gerechtshoven, in verschillende rechtszaken, hiertoe veroordeeld maar recentelijk nog wel legaal verklaard. RapidShare zegt enerzijds zelf al te monitoren op inkomende links, en verzet zich anderzijds tegen de Duitse veroordeling door in hoger beroep te gaan.

Vrees voor smoren innovatie

Daarnaast pleit de opslagdienst dus voor het aanpakken van de linksites die willens en wetens verwijzen naar specifieke, vaak inbreukmakende, bestanden. Hoofdjurist Raimer heeft dat begin deze week betoogd op een bijeenkomst van het Amerikaanse Technology Policy Institute. In een paneldiscussie daar draagt hij het advies aan dat RapidShare vorige week aan de Amerikaanse overheid heeft gegeven.

Dat advies (ingebed onderaan dit artikel) is gegeven in reactie op een publieke consultatie van de Amerikaanse regering voor beleidsbepaling wat betreft het handhaven van wetten en regels voor intellectueel eigendom. RapidShare vreest voor wetgeving die innovatie in de cloud smoort. Het bedrijf is één van de online-'bestandskluizen' die flink zijn gegroeid na het neerhalen van MegaUpload.com door de Amerikaanse en Nieuw-Zeelandse autoriteiten.

RapidShare verwijst de Amerikaanse overheid naar linksites om internetpiraterij te bestrijden: IPEC Comments