Dat ontdekte Webwereld. Wat er precies is gebeurd blijft uiterst vaag, maar een medewerker van IBM heeft het rapport of in bezit of kunnen inzien. Het gaat daarbij om Jeroen Visser, die als bestuurslid bij belangenvereniging Holland Open de toegang heeft. Hij bekleedt die functie namens het bedrijf waarvoor hij werkt.

Wel, niet, wel, niet

Op de vraag of hij het rapport heeft gezien en er toegang toe heeft, antwoordt hij bevestigend. “Ja dat klopt.” Pas als duidelijk wordt dat dit wel eens twijfelachtig zou kunnen zijn, ontkent hij. “Nee dan heb ik het dus niet gezien.”

Ook die mening verandert weer als duidelijk wordt dat er meerdere mensen weet hebben van zijn toegang tot de informatie. “Maar dat is niet gek, we kunnen zo onze reactie voorbereiden.” Maar of dat voorbereiden nu gebeurt met slechts inzage of op basis van bezit van het rapport, blijft onduidelijk.

ICT Office: geen toegang

Wel duidelijk is dat Open Source Software Leveranciers Organisatie OSSLO geen toegang tot het rapport heeft gehad. “Ik las over de inhoud vanochtend op Webwereld”, vertelt een verbolgen Marc Vloemans. Voor hem is het rapport belangrijk, omdat zijn leden verwachten dat een overstap op open-sourcesoftware duizenden banen kan opleveren. “Het lijkt erop dat een deel van de ICT-markt is gepasseerd ten faveure van de gevestigde orde.”

Voor hem is wel duidelijk dat als het rapport circuleert bij IBM er een kans is dat branchevereniging ICT~Office ook toegang heeft gehad. “Als dat zo is, dan zou dat echt heel onjuist zijn”, stelt Vloemans. Maar desgevraagd ontkent ICT~Office het rapport al te kennen. Manager Public Affairs Dirk van Roode zegt dat wel te willen en ook verbaasd te zijn dat Holland Open die toegang wel had.

Hoor- en wederhoor

Hoe het ook is: dat het rapport circuleert in ambtelijke kringen is volgens een woordvoerder van de Algemene Rekenkamer wel gebruikelijk. Dat is volgens hem nodig, omdat bestuurders een reactie op de bevindingen moeten geven.

“Dat is de procedure van hoor en wederhoor”, stelt de zegsman. Dat bedrijven toegang hebben tot het rapport is minder gebruikelijk. Maar hoe dat verlopen is kan Rekenkamer niet uitleggen. Ook wordt geen garantie gegeven dat zij de informatie niet aan Visser hebben verstrekt. “Daar weet ik ook niets van.”

Dat er hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden weet ook Hans Bos van Microsoft, maar hij heeft geen inzage in het rapport gehad en mag het ook niet onder embargo hebben. In een reactie zegt hij dan ook eerst het rapport te willen afwachten.

Kamer geschoffeerd

Oud SP-politica Arda Gerkens noemt het ‘verbijsterend’ dat het bedrijfsleven al kennis heeft van het rapport voordat de politiek het kent. Het was haar motie die leidde tot het onderzoek en haar wens dat er nu eens duidelijkheid zou komen.

GroenLinks-kamerlid Arjan El Fassed geeft aan het een slechte zaak te vinden als het waar blijkt te zijn dat grote ICT-bedrijven vooraf inzage hebben gehad in het rapport: "Dat roept vragen op over de geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van het rapport. Ik hoop dat de Rekenkamer daarover opheldering kan geven."

Eerder vandaag onthulde Webwereld al dat het nog vóór de Tweede Kamer het rapport heeft bestudeerd. Daarin komt de Algemene Rekenkamer tot de slotsom niet in staat te zijn te berekenen of en zo ja hoeveel met open source kan worden bespaard.

13:25 duiding Microsoft toegevoegd.