Dat zei Henri Lenferink, korpsbeheerder van het korps Hollands Midden en burgemeester van Leiden, zaterdag in het tv-programma EenVandaag, namens de burgemeesters die bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor het project. De hoofdcommissarissen moeten volgens Lenferink van het rapport hebben geweten.

Ondanks het negatieve rapport ging het project door. De gekozen software en ict-architectuur was volgens het rapport van erg lage kwaliteit en slecht te onderhouden. Het zou leiden tot een toename van de administratieve rompslomp.

Een woordvoerder van de Raad van Hoofdcommissarissen heeft laten weten dat de hoofdcommissarissen van het kritische rapport op de hoogte waren. Maandag geeft minister Ivo Opstelten van veiligheid antwoord op Kamervragen in een debat in de Tweede Kamer.

BHV

Opstelten bekijkt samen met de korpsbeheerders of BVH moet worden vervangen. De beheerders zijn er eigenaar van. Diverse politici, onder wie VVD-politica Jeanine Hennis-Plasschaert, hebben de minister opgeroepen om het systeem niet te gebruiken.

De Basisvoorziening Handhaving (BVH) is sinds eind 2009 bij alle 26 politiekorpsen in gebruik voor het melden van incidenten en het maken van processen-verbaal en persoonsdossiers. Het Nederlandse politiebestel kende eerder drie centrale systemen. Vanaf 2005 werd dat project voorbereid en begin dit jaar volgde de oplevering. Al tijdens de invoering kwamen er veel problemen aan het licht.

Rompslomp

BVH is een uitgebreide database waarin de politie alle bekeuringen, processen verbaal, observaties en andere handelingen van agenten worden ingevoerd. Het vervangt de drie bestaande systemen X-Pol, BPS en Genesis.

De politiebonden klaagden vorig jaar al dat het systeem, dat is ontwikkeld door de ondersteunende dienst voorziening tot samenwerking Politie Nederland ( vtsPN), geen verbetering was. Agenten klagen dat handelingen als het invullen van een formulier nu drie keer langer duren.