Het rapport over het opnieuw invoeren van elektronisch stemmen in het stemlokaal heeft vertraging opgelopen, meldde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken (BZK) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer weten. De commissie heeft meer tijd nodig.

Volgens commissievoorzitter Willibrord van Beek wordt het onderzoeksrapport nu aan het eind van het jaar aangeboden. "De Commissie streeft naar een zorgvuldige uitwerking van deze taakopdracht. Zoals ik u al mondeling heb gemeld, vergt dit meer tijd dan oorspronkelijk voorzien", aldus Van Beek in zijn brief aan Plasterk.

Risico's

De commissie ging in april van start, nadat een meerderheid van de Tweede Kamer in maart zijn steun gaf aan minister Plasterk om snel te onderzoeken of stemcomputers weer kunnen worden ingevoerd. Ondanks de duidelijke conclusies in 2008, toen stemcomputers in de ban gingen, is politiek Den Haag optimistisch dat het nu wél kan. De Kamer wil ook dat wordt gekeken of Nederlanders in den vreemde via internet kunnen stemmen.

De commissie moet een risicoanalyse maken, oplossingen aandragen om risico's te beperken en eisen aan de apparatuur en software opstellen. Het onderzoek kost 500.000 euro. De commissie zou voor 1 november zijn advies uitbrengen, maar dat wordt nu dus meerdere weken later.

Actiegroep

Actiegroep WijVertrouwenStemcomputersNiet blijft zijn strijd voortzetten. Mede-initiatiefnemer Rop Gonggrijp stelde in maart dat de Nederlandse politiek zijn lesje niet heeft geleerd en "de oren laat hangen naar 500 burgemeesters en één fabrikant". Hij vroeg zich af waar de vermeende 'technologische vooruitgang' waar de politiek op doelde precies uit bestaat.

"Als het gaat om een bonnetje dat wordt uitgespuugd, dat kon 6 jaar geleden ook al. Het enige argument dat ik tot nog toe gehoord heb is 'het kan toch nog niet zo zijn dat…' Maar het is onomstotelijk vastgesteld dat het niet kan. Twee commissies zagen grote beren op de weg voor stemcomputers, voor nu én in de toekomst," aldus Gonggrijp destijds tegen Webwereld.

Nog steeds oncontroleerbaar

Gonggrijp legt uit dat nog steeds niet te controleren is welk systeem er op de stemcomputers is gecompileerd op het moment dat er gestemd wordt. En ook de kwestie van het op afstand afluisteren speelt nog steeds, dat is alleen te verhelpen met 'military grade' hardware.