Dankzij een eigen Portalenfabriek is Achmea in staat veel sneller dan voorheen webportals te bouwen en lanceren. "Zo hebben we de geheel vernieuwde Avéro-site in negen weken gebouwd", vertelt Eppo van der Plas, Manager Componentenfabriek - SharePoint. Maar er is meer veranderd binnen het concern. "We hebben disciplines uit elkaar getrokken, waardoor teams zich beter op hun taak kunnen focussen. Vooral de rol van Solution Architect heeft veel meer gewicht gekregen."

De veranderingen die bij Achmea voor de enorme IT-versnelling hebben gezorgd, zijn in 2012 ingezet. Het groeiende aantal portals zorgde voor een stijgende werkdruk. Het was voor Achmea tijd om organisatorische veranderingen door te voeren, zodat de afdeling IT zich beter zou kunnen richten op het leveren van toegevoegde waarde.

De term fabriek, zoals zichtbaar binnen 'Componentenfabriek' en 'Portalenfabriek', is daarbij enigszins misleidend, want volgens Van der Plas hebben IT'ers bij Achmea door de veranderingen juist meer tijd gekregen om creatief te denken en constructief bezig te zijn. "We hebben structuur aangebracht. De processen achter het verkopen van een verzekering of het doorgeven van een claim zijn per portal vaak min of meer gelijk. Nu zijn we ook in staat om op basis van generieke componenten de backoffice van onze portals te bouwen, binnen de Componentenfabriek."

'Generieke gedachte staat centraal'

Achmea kent een enorm palet aan merken. Denk aan Zilveren Kruis Achmea, Avéro Achmea, Centraal beheer Achmea, Interpolis en FBTO. Maar dat de veelheid aan merken op IT-gebied ook voordelen kan bieden bleek in 2012, toen het concern de plannen ontvouwde voor een slimmere aanpak op technologiegebied. "Als financieel bedrijf moeten we vanuit overheidswege aan regelgeving voldoen, en dat voor alle labels binnen Achmea. Die overlap biedt dus synergiemogelijkheden."

De strategie waar Achmea met de Portalenfabriek voor heeft gekozen doet denken aan ontwikkelplatformen voor apps, waarbij het onderhoud per app slechts op delen afwijkt. Zelf vergelijkt Van der Plas het graag met een app-store, waarbij gebruikers minor releases automatisch krijgen en belangrijke updates vanuit de Portalenfabriek worden gestimuleerd. "In ons geval zijn de applicaties gebaseerd op het SharePoint-platform van Microsoft. De applicaties beschikken over een content management deel en de Achmea API. Tegen die laatste bouwen we nieuwe tools aan, waarmee we de backoffice ontsluiten. Werken vanuit de generieke gedachte staat daarbij centraal en de rol van de Solution Architect is cruciaal."

Van der Plas legt graag uit waarom de functie van Solution Architect in de huidige werkwijze zo van belang is. "Hij of zij is verantwoordelijk voor de abstracte generieke component, het generiek beschrijven van de technische component. Maar wel op een manier die het praktisch uitvoerbaar maakt en dus toegepast kan worden in projecten voor specifieke labels. En dat is best lastig!"

Degene die deze rol vervult moet volgens de Manager Componentenfabriek goed in abstracties kunnen denken, maar ook meer weten dan er in de markt te koop is. "Het is een spilfunctie binnen een multidisciplinair team. De vraag of de doelgroep is te bedienen met wat er al aan tools en portalen aanwezig is, moet altijd worden gesteld. Hergebruik van tachtig procent heeft de voorkeur, aangevuld met twintig procent configuratie." Binnen Achmea zijn er onder meer vijf Scrumteams en tien designteams actief. Front-end teams zorgen voor het daadwerkelijke optuigen van de sites.

Snel live én compliant

Volgens Van der Plas dient het grote percentage hergebruik vooral een efficiencydoel. Achmea is als financieel concern aan strenge regelgeving onderhevig. Compliant zijn aan de eisen van bijvoorbeeld De Nederlandse Bank (DNB) is een noodzaak. "Als we hier in staat zijn om een no-code deployment traject te starten, dan kunnen we vervolgens ook snel naar de productie ervan. Op die manier gaan we in drie weken tijd van een idee tot een livegang met de zekerheid dat we volledig compliant zijn met de eisen die de markt aan ons stelt. We hebben de compliancy-voorwaarden immers al eerder meegenomen bij eerdere portals en producten."

Tachtig portals zijn er in een jaar tijd gelanceerd. Daarmee doet de Portalenfabriek uiteraard wel zijn naam eer aan. De producten verschijnen op verzoek van 'de business'. Een delivery manager checkt of er voldoende capaciteit is in 'de fabriek'. "Vergelijk het met een vrachtauto die pas het terrein van een producent op mag rijden wanneer de portier het aangeeft."

Binnen de Portalenfabriek is zowel de input als de output voorspelbaar. "Dat is ook grotendeels het werk van de Solution Architect. Hij bepaalt hoe alles eruit moet zien en houdt het life cycle management in de gaten." In de nabije toekomst zullen er nog aanvullende taken op het bordje van de Solution Architect komen. "Co-creatie en co-development komen eraan, evenals enterprise social aspecten. Er liggen nog voldoende uitdagingen!"