Dat is de conclusie van een onderzoek van de Federal Trade Commission, de Amerikaanse toezichthouder voor de handel. In de internetgemeenschap is het een gangbare gedachte dat reageren op spam onverstandig is, omdat het tot nog meer spam zou leiden. Sommige internetproviders raden het hun gebruikers zelfs expliciet af. Wie gebruik maakt van de afmeld-mogelijkheid in de mailtjes van spammers, bevestigt dat zijn e-mailadres in gebruik is. Daarmee zou een internetter zich tot een nog geliefder doelwit van de spammende bedrijven maken. Maar volgens de onderzoekers van de FTC, die zich bij 215 ongevraagde commerciële mailtjes afmelden, reageren de meeste spammers helemaal niet. Tweederde van de reacties op de spamberichten bleek te verdwijnen in cyberspace. De adressen waar de afmelding naar toe gestuurd moest worden, bleken nooit te hebben bestaan of al opgeheven te zijn. De FTC heeft deze spammers inmiddels laten weten dat zij met hun niet bestaande afmeldadressen de reclameregelgeving overtreden. Nu de FTC geen hard bewijs heeft gevonden voor de `volkswijsheid' dat reageren op spam af te raden is, weet de commissie niet goed wat voor advies internetters te geven. De commissie roept internetters op spam in ieder geval te melden bij hun internetproviders of bij de FTC zelf, maar erkent nog geen richtlijnen te hebben om direct tegen spammers op te kunnen treden.