De maker van 'streaming'-software behaalde over het afgelopen kwartaal een pro forma winst van 3,5 miljoen dollar, ofwel twee dollarcent per aandeel. Dat was in lijn met de verwachting, die eerder al verlaagd was. In dezelfde periode vorig jaar behaalde RealNetworks een winst van 8,8 miljoen dollar. Inclusief verschillende kostenposten die voortvloeien uit acquisities en goodwill, leed het bedrijf een nettoverlies van 24,4 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder 18,8 miljoen dollar. De omzet daalde van 53,5 tot 50,4 miljoen dollar, iets minder dan werd verdacht. Gezien de economische omstandigheden, sprak CEO Rob Glaser van 'bevredigende resultaten'. "Maar een reden tot juichen is het nauwelijks", aldus Glaser. De omzet daalde het sterkst bij de kernactiviteit, de verkoop van software waarmee audio- en videouitzendingen via het web verzorgd kunnen worden. De omzet liep terug van 34,1 tot 29,6 miljoen dollar. "Vorig jaar was het: waar kan ik tekenen? Dit jaar is het: wat was ook alweer de return on investment?", zo schetste Glaser in The Wall Street Journal de veranderde houding bij afnemers. Veel van de internetbedrijven die met RealNetworks in zee zijn gegaan, hebben nog geen manier gevonden om geld te verdienen met hun audio- en videodiensten. RealNetworks noemde het gezien de gewijzigde omstandigheden vrijwel onmogelijk om een prognose voor de tweede helft van het jaar te geven. Voor het komend kwartaal rekent het bedrijf op resultaten die in de buurt liggen van de cijfers over de afgelopen periode. RealNetworks heeft naar eigen zeggen inmiddels meer dan 200 miljoen unieke geregistreerde gebruikers van zijn RealPlayer-software, tegen 116 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.