De stichting NORMA is al jaren aan het procederen tegen de Staat, omdat de bevriezing van het thuiskopiestelsel onrechtmatig zou zijn en artiesten onevenredig benadeelt. Maar ook in de bodemprocedure oordeelt de rechter nu dat er niets mis is met die bevriezing door Justitie.

Door de bevriezing is er nog wel een heffing op blanco schijfjes, maar niet op harddisks in mp3-spelers en digitale videorecorders. Omdat die laatsten steeds populairder worden ten faveure van schijfjes, krijgen artiesten steeds minder binnen aan heffingen. Volgens NORMA hebben artiesten de afgelopen vier jaar meer dan 27 miljoen euro aan inkomsten misgelopen.

Derde verlies op rij

NORMA startte hiertegen eind 2007 een kort geding, verloor dat, ging in hoger beroep, en verloor dat ook. Ondertussen werd nog een bodemprocedure opgestart en daar is nu uitspraak in: NORMA haalt wederom bakzeil.

Volgens Justitie is de bevriezing een legitiem besluit per Algemene Maatregel van Bestuur en is de terugval van inkomsten zeer gering.

De rechter gaat daar in mee en wijst de vorderingen van NORMA andermaal af. Het besluit van de Minister was rechtmatig, de afweging van belangen was redelijk, en de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) om de heffing te bevriezen was niet in strijd met de Auteurswet of de Europese Richtlijn.

Sprankje hoop

Maar bij dat hoger beroep stelde het Hof wel dat verdere bevriezing na 2008 wel 'onevenredig nadelig' zou kunnen uitpakken, omdat er steeds minder binnenkomt uit heffingen op blanco schijfjes.

"Dit geeft ons in de bodemprocedure ineens een hele sterke zaak. Dit is een belangrijk turning point", zei NORMA-directeur Wisso Wissink destijds hoopvol. Maar de rechter is daar nu verder niet op ingegaan, constateert de stichting teleurgesteld:

“De rechtbank besteedt geen aandacht aan de overweging van het Hof Den Haag in een eerdere procedure dat er vanaf begin 2009 een situatie kan ontstaan dat de bevriezing gezien de belangen van rechthebbenden ‘onevenredig nadelig’ zou kunnen worden.”

Wederom in beroep?

Wissink blijft strijdbaar: “Wij betreuren de uitspraak van de rechter in de bodemprocedure ten zeerste, maar we leggen ons er niet bij neer. Het kan niet zo zijn dat een regeling die in 18 Europese landen bestaat, niet in Nederland wordt toegepast”. NORMA overweegt daarom in hoger beroep te gaan.