De Amerikaanse softwarereus heeft één van de vele processen gewonnen die de afgelopen maanden tegen hem zijn aangespannen. Een rechtbank in Texas heeft de klacht verworpen die het openbaar ministerie in deze staat had ingediend tegen het bedrijf. De openbare aanklager in Texas had de rechter gevraagd om Microsoft te dwingen een clausule te schrappen in de contracten die het bedrijf met de afnemers van zijn software sluit. In de bepaling staat dat een computerfabrikant pas nà overleg uit de school mag klappen over afspraken die met Microsoft zijn gemaakt. Ook wil Microsoft eerst zijn bezwaren tegen het vrijgeven van vertrouwelijke informatie uit het contract kunnen uiten. Deze `non-disclosure agreements' verhinderen een onderzoek naar de handelspraktijken van Microsoft, meent de aanklager in Texas. Obstructie van gerechtelijk onderzoek is strafbaar volgens de Amerikaanse wet. Justitie spande in november een proces aan om de NDA's te laten verbieden. De rechter vindt die maatregel onnodig: het verzoek van Microsoft aan de PC-makers die zijn software kopen om op nieuwe computers te installeren is alleszins redelijk. Microsoft heeft in de ogen van de rechtbank aannemelijk gemaakt dat zulke afspraken gangbaar zijn in de software-sector. Ook bleek de rechter gevoelig voor het argument van Microsoft dat de Texaanse justitie niet heeft aangetoond dat het bedrijf het onderzoek naar zijn handel en wandel daadwerkelijk dwarsboomt. De openbare aanklager is teleurgesteld over het vonnis, maar zegt dat de boodschap is overgekomen: Texas staat niet toe dat Microsoft het onderzoek saboteert. Justitie weet nog niet of ze beroep aantekent tegen de uitspraak. Texas is één van de tien staten die de handelspraktijken van Microsoft tegen het licht houdt, naast het ministerie van justitie in de VS, de Europese Commissie en de Japanse overheid.