De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) wilde het landelijk schakelpunt, de infrastructuur van het elektronisch patiëntendossier (EPD), onrechtmatig laten verklaren en startte daarom vorig jaar een bodemprocedure. De rechtbank wijst die claims- gebaseerd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens - af.

Claims afgewezen

Een van de problemen was dat aangesloten medische professionals de laatste consulten van patiënten konden inzien, waardoor het beroepsgeheim in het geding zou komen. "Dat deze door VPH c.s. gesteld norm voor de geheimhoudingsplicht onder de beroepsgroep niet algemeen gebruikelijk is, blijkt uit het feit dat huisartsen reeds lange tijd gebruik maken van een standaard voor het verstrekken van informatie bij waarneming", aldus de rechtbank die dit argument verwerpt.

[ask]Nog vragen over het LSP?[/ask]

Daarbij stelt de vereniging dat mensen onvoldoende worden geïnformeerd als ze om toestemming wordt gevraagd. Ook is de vereniging bang voor latere uitbreiding waar burgers nu nog niet bij stilstaan. De rechtbank: "Volgens VZVZ zal bij uitbreiding van het systeem opnieuw om toestemming worden gevraagd voor de nieuwe toepassingen." De rechtbank vindt de claim dat de toestemmingsvraag niet in lijn is met de Wbp ongegrond. Het LSP voldoet volgens de rechtbank aan de regel voor 'informed consent' die de wet vereist.

Uitspraak 'onbegrijpelijk'

VZVZ toont zich verheugd met de uitspraak. "Wij kunnen ons nu weer volledig richten op ons werk voor zorgverleners en patiënten. De uitspraak is een bevestiging van de juiste koers van VZVZ en de zorgvuldige werkwijze van de betrokken zorgverleners in Nederland", aldus bestuursvoorzitter Ben van Miltenburg in een persbericht.

VPHuisartsen-voorzitter Herman Suichies vindt de uitspraak onbegrijpelijk. "Ik begrijp niet waar het met de zorg naartoe gaat in Nederland. De vrije keus van artsen is al weg en nu komt ook het beroepsgeheim op straat te liggen." De teleurgestelde huisarts zegt ergens blij te zijn dat hij de pensioensleeftijd in zicht heeft.

Suichies hoopt dat Nederlanders zelf nu 'nee' zeggen tegen het schakelpunt. "Nog steeds heeft minder dan 15 procent van de Nederlanders toestemming gegeven. Hopelijk is de burger de wal die het schip doet keren", aldus Suichies tegenover Webwereld.

Update 13.31 uur: Quotes en meer over Wbp-claims toegevoegd.