De rechter deelt een mokerslag uit aan stichting de Thuiskopie. Het ongedifferentieerd heffen op alle blanco cd's en dvd's is in strijd met de wet, met de Europese Richtlijn en met het Padawan-arrest van het EU-Hof, dat in 2010 oordeelde dat thuiskopierecht niet voor professioneel gebruik door bedrijven van toepassing is.

Helft alle heffingen onterecht

Stichting de Thuiskopie int echter al jaren voor zowel privé- als professioneel gebruik bij de producenten van blanco dragers. Weliswaar kunnen professionele afnemers zelf ontheffing aanvragen of restitutie krijgen, maar de heffing had simpelweg nooit gemogen, oordeelt de rechter. De zaak was door Thuiskopie aangespannen tegen Imation.

“De rechtbank komt tot de conclusie dat Imation slechts verplicht is aan Stichting de Thuiskopie thuiskopievergoeding af te dragen voor data-cd's en dvd's die zij direct of indirect heeft geleverd aan privégebruikers, maar niet aan professionele gebruikers."

Dat betekent feitelijk dat grofweg de helft van alle heffingen vanaf 2006 onterecht waren. De fabrikanten van blanco schijfjes zullen nu waarschijnlijk tientallen miljoenen vorderen bij Thuiskopie. De stichting heeft hierop vorig jaar al geanticipeerd door heffingen op te potten, maar dat is bij lange na niet genoeg. Imation alleen al eist ruim 5,5 miljoen euro terug van de Thuiskopie.

Faillissement dreigt

Volgens de Thuiskopie betekent dit haar einde, en krijgen rechthebbenden helemáál niks meer uitgekeerd, betoogde de stichting nog. Eigen schuld, vindt de rechter. “Het risico dat Stichting de Thuiskopie, zoals zij stelt, failliet zal gaan als Imation mag overgaan tot verrekening, hetgeen ertoe zal leiden dat ook andere partijen gaan verrekenen, is geen reden om hierover anders te oordelen."

Arnout Groen, advocaat van Imation, is zeer tevreden. “Een fantastische uitspraak. Stichting de Thuiskopie is zelf deze zaak begonnen, en krijgt nu de roetzak keihard op de kop." Volgens Groen heeft het vonnis ook gevolgen voor de huidige regeling, waarbij de heffing fors is uitgebreid naar onder meer tablets, pc's en smartphones.

Reactie Thuiskopie

Stichting de Thuiskopie gaat hoogstwaarschijnlijk in hoger beroep. "Dat ligt voor de hand", reageert Jochem Donker, jurist bij de Thuiskopie. En omdat een hoger beroep een opschortende werking heeft, verandert er voorlopig niets. Van een dreigend faillissement, waar de stichting zelf bij de rechter voor waarschuwde, is geen sprake, bezweert Donker.

Hier zijn twee redenen voor. Ten eerste valt er nogal wat af te dingen op de miljoenenclaim van Imation. Want er zijn talloze partijen waarvan Imation zegt dat ze voor professioneel gebruik waren, toch op de consumentenmarkt terechtgekomen, stelt de Thuiskopie. "De rechter zegt nu dat Imation precies moet aantonen hoeveel daadwerkelijk voor professioneel gebruik was. Imation heeft dus een zware bewijslast, dat wordt een zware dobber voor ze," aldus Donker.

Ten tweede kunnen andere producenten helemaal geen claims indienen, omdat ze destijds in 1999 betrokken waren bij het besluit om de heffingen niet te differentiëren voor privé en zakelijk gebruik. Donker: "Dat was zelfs op hun verzoek." De positie van Imation is uniek, die is pas later toegetreden en heeft zich altijd tegen de regeling verzet.

UPDATE 14.25 uur: reactie Thuiskopie toegevoegd