De rechter liet in zijn uitspraak geen spaan heel (pdf) van een eerdere eis van de Zwiterse bank Julius Baer & Co.

De bank had in februari in een rechtszaak gevraagd om een blokkade van Wikileaks omdat de site vertrouwelijke documenten van de bank had gepubliceerd. Uit de documenten zou blijken dat de bank betrokken is geweest bij belastingfraude en witwaspraktijken. De documenten zouden deels inbreuk maken op privacy en deels vervalst zijn, beweerde de bank.

De bank eiste daarop met succes verwijdering van de DNS-gegevens van de site. Met deze ongebruikelijke actie voorkwam de bank dat de site een gerechtelijk beval kon ontduiken door de site bij een andere hosting provider onder te brengen.

Geen reactie van Wikileaks

De blokkade is destijds deels ingesteld omdat Wikileaks niet reageerde op vragen van de rechtbank en niet op een rechtszitting verscheen. Daardoor kon de rechtbank alleen de argumenten van de bank horen.

De rechter stelde nu vast dat de blokkade in strijd was met de vrijheid van meningsuiting. Hij stelde tevens vast dat de blokkade een averechts effect heeft gehad, omdat het juist aandacht op de zaak vestigde waarna de gewraakte informatie op talloze andere sites werd gepubliceerd en de zaak zelf veel aandacht kreeg in de media.

Geen Amerikaanse jurisdictie

De rechter plaatste bovendien vraagtekens bij de vraag of de zaak überhaupt in Amerika had mogen voorkomen. De eigenaar van de Wikileaks.org domeinnaam woont in Kenya en heeft een Australisch paspoort. De bank heeft vestigingen in Zwitserland en de Kaaiman Eilanden. Alleen Dynadot, de hosting provider van Wikileaks, is in Amerika gevestigd.

Tot slot oordeelde de rechter dat de algemene blokkade te ver reikte. De eerdere uitspraak had uitsluitend de publicatie van de vertrouwelijke materialen mogen verbieden.

Wikileaks

Wikileaks publiceert sinds december 2006 over vermeende malversaties van dubieuze regimes, schurkenstaten, corrupte multinationals en witwassende banken. Deze onthullingen zijn gestaafd met soms zeer vertrouwelijke documenten.