Volgens het Gerechtshof in Leeuwarden zorgt Gratis.nl niet voor verwarring, is het geen inbreuk op het merken- of eigendomsrecht en is er geen inhoud gekopieerd. De strijd tussen Gratis.nl en Gratiz.nl duurt al jaren voort. In februari 2002 oordeelde rechter in het voordeel van Gratis.nl, maar daartegen ging Erik Scholtens, eigenaar van Gratiz.nl, in beroep. Nu heeft het Gerechtshof opnieuw Gratis.nl in het gelijk gesteld. Scholtens liet Gratiz.nl in 2000 als merk registreren en claimt dat Gratis.nl zorgt voor verwarring en dat de site inbreuk maakt op zijn merkenrecht. Maar de merknaam Gratiz.nl moet worden geschrapt, vindt de rechter. Scholtens heeft volgens de rechter niet aannemelijk kunnen maken dat Gratiz.nl zijn handelsnaam is. "De naam is niet ingeschreven in het handelsregister en wordt als zodanig ook nergens op de website genoemd", aldus de rechter. Op de site wordt alleen verwezen naar `Erik's Prijs en Pret Pagina'. Daarbij zijn volgens Scholtens de namen Gratis.nl en Gratiz.nl te verwarrend. Maar van verwarring kan volgens de rechtbank geen sprake zijn omdat `de websites volstrekt verschillend zijn, zowel qua lay-out als gebruik'. Omdat Gratiz.nl al langer bezig is, eiste Scholtens dat Gratis.nl ermee zou stoppen. "Zij leven nu van mijn populariteit", aldus Scholtens. Gijs Hoogerkamp van Martix, het bedrijf achter Gratis.nl is het daarmee niet eens. "Wij hebben als eerste Gratis.nl geregistreerd als domeinnaam. Wij konden het alleen niet als merk laten registreren omdat `gratis' een te algemeen woord is." Zijn site trekt naar eigen zeggen maandelijks zo'n 140.000 à 150.000 bezoekers.

Hyperlinks

Wat Scholtens nog het meeste dwars zit, is dat Gratis.nl letterlijk links en metatags van zijn site zou hebben gekopieerd. Gratis.nl zou 'gratiz' korte tijd in zijn metatags hebben opgenomen en zo hebben meegelift op de populariteit van zijn concurrent. Maar omdat de metatags al lang zijn verwijderd, ziet de rechter geen reden om te spreken 'van een onrechtmatige daad'. Volgens Scholtens heeft de rechter te weinig kennis van internet om goede beslissingen te nemen over dergelijke zaken. "Dat blijkt uit het feit dat de rechter het belang van metatags voor de vindbaarheid van een site niet begrijpt." Of hij verdere stappen tegen Gratis.nl onderneemt, is nog niet bekend. Update, 12:00 uur: Argumentatie van Erik Scholtens over metatags toegevoegd. Update, Maandag 15:30 uur: De site Gratis.nl trekt niet dagelijks, zoals eerder werd beweerd, maar maandelijks 140.000 à 150.000 bezoekers.