De rechtbank in Amsterdam veroordeelde Google donderdag tot het leveren van gebruiksgegevens bij het e-mailadres [email protected] Dit adres werd gebruikt voor bedrijfsspionage en privacyschending van een directielid van een dochteronderneming van iMerge. Dat bedrijf spande een kort geding aan tegen Google, omdat de zoekgigant de gegevens niet vrijwillig wilde geven.

De rechter veroordeelde Google tot het leveren van alle ip-adressen waarmee de afgelopen dertig dagen was ingelogd op het Gmail-account. Google moest de gegevens leveren op straffe van een dwangsom van duizend euro per dag.

Ook moest Google het ip-adres van de computer waarop het account werd aangemaakt, de datum waarop dat gebeurde, het opgegeven secundaire mailadres en de opgegeven voor- en achternaam verstrekken.

De aanklacht had ook gevraagd om alle e-mailadressen waarnaar vanaf het Gmail-account berichten waren verzonden, maar deze informatie mocht Google volgens de rechter niet geven, vanwege 'de bescherming van de privacy van derden'.

Geheime liefde

Imerge ontdekte deze zomer dat in de mailservers in het geheim een forward was aangemaakt. Alle ontvangen berichten in de mailbox van het directielid werden doorgestuurd naar het anonieme Gmail-adres. Uit de ip-gegevens die Google vrijdag verschafte, blijkt volgens iMerge dat een verdachte boze ex-compagnon veelvuldig heeft ingelogd op dit account via zijn privé XS4all-verbinding en via het IP-domein van zijn huidige werkgever. Volgens het bedrijf is hiermee de bewijsvoering rond om over te gaan tot vervolging of civiele procedures tegen de betreffende ex-compagnon.

Het bedrijf vermoedde al dat de compagnon de forward had laten aanmaken. Hij zou vervolgens romantische e-mails van het directielid, gericht aan een geheime liefde, hebben doorgestuurd aan diens echtgenote. De betreffende directeur ligt mede daardoor nu in scheiding.

Meewerken Google

De advocaat van iMerge, Mark Meijjer, vindt dat het 'onvoorstelbaar makkelijk' is om met een anoniem account mensen lastig te vallen. "Bedrijven als Google werken alleen mee onder dwang van gerechtelijke procedures, ook als er overweldigend bewijs is van strafbare feiten zoals in dit geval."

"Google geeft nooit zomaar gebruiksgegevens weg. Daarvoor moet altijd een wettelijke basis zijn", reageert Google-woordvoerder Alistair Verney. "In rechtszaken proberen we altijd de hoeveelheid informatie die aan derden wordt verschaft te beperken. Maar als de rechter aangeeft dat er redenen zijn om zo'n verzoek gegrond te verklaren, dan moeten wij die gegevens nu eenmaal wel verstrekken."

Over de houding van Google na het vonnis van de rechter is Meijjer wel tevreden. "De gegevens zijn inmiddels al voor het overgrote deel verstrekt. Daarbij is van groot belang dat met de verstrekte ip-gegevens het bewijs door wie de inbreuk is gepleegd reeds is geleverd. Bestaande en ter zitting uitgesproken vermoedens zijn bevestigd."

Headers

Volgens Meijjer heeft hij meer klanten die problemen krijgen doordat ze de eigenaars van e-mailadressen niet kunnen achterhalen. "Meerdere van mijn cliënten worden op een of andere wijze geconfronteerd met nadelen van het gebruik van eenvoudig te verkrijgen e-mailadressen. Google is daarin uiteraard niet de enige aanbieder. De uitspraak toont aan dat tegen dergelijk misbruik iets kan worden ondernomen."

Gmail verstuurt in tegenstelling tot veel providers geen ip-adressen van afzenders in de headers van e-mails. Volgens Google-woordvoerder Verney is daar 'tijdens de productontwikkeling' van Gmail voor gekozen 'uit privacy-overwegingen'.