Patenttrol Innovatio IP kan door met zijn offensief om hotels en café's tot afdracht van royalties te dwingen. dat bepaalt de Amerikaanse rechter in een zaak die was aangespannen door Cisco en Motorola, meldt The Wall Street Journal.

Innovatio IP heeft het al langer aan de stok met Cisco en Motorola, maar begon in 2011 ook royalties te eisen van klanten van deze netwerkleveranciers zoals hotels, coffeeshops en andere hotspotaanbieders. Ze zouden inbreuk maken op verschillend WLAN-octrooien van de trol.

Aanklagen is grondrecht

Cisco en Motorola trachten de dreigcampagne tegen klanten bij de rechter te stoppen, omdat dit neerkomt op afpersing, valse aanklachten en misbruik van het rechtssysteem. Maar de rechtbank oordeelt dat iedereen, ook patenttrollen, in beginsel het grondrecht hebben om wie dan ook aan te klagen. Innovatio IP is blij met het vonnis, "belangrijk voor ons en andere patenthandhavende entiteiten", een eufemisme voor patentrrollen.